Forsande vattengardin

En forsande vattengardin vars ljud resonerar i den upphöjda behållaren där vatten möter vattenyta. Resonansen färgar ljudet, som genom reflektion mot väggen även når en högre nivå – kapabel att matcha omgivningens intensiva trafik.

Kungliga slottet, Stockholm

Stiliserad naturfors

Dessa naturinspirerade, jämt utspridda installationer skapar med sitt dominerande brus en särskild atmosfär längs sittrappan från Södra vallgatan ned mot Parkkanalen i Malmö. Fokus flyttas från den högtrafikerade Drottninggatan på andra sidan kanalen till det vattenelementet som finns naturligt på platsen.

Södra vallgatan, Malmö

Passionsblomman

Kombination av jetstrålar med olika karaktär ger ett återkommande rytmiskt mönster.

Passionsblomman (1963) av Thure Thörn

Fridhemstorget, Malmö

Tonalt vattenflöde

Fallet är utformat på så sätt att ytspänningen bryts, vilket skapar en  tydlig undervattenston. Ljudet tycks berätta om en mystisk värld under ytan.

Västra hamnen, Malmö

Ikaros

Enligt den grekiska mytologin skapade konstnären Daidalos ängeln Ikaros, med vilken han flög så högt att solen smälte vingarna. I verket Ikaros illustreras den påföljande kraschen ned i vattnet. Läs mer.

Installationen innehåller flera olika typer av vattenljud som förändras över tid. Bland annat finns munstycken som sprayar en fin dimma, vilket ger en ökad luftfuktighet och ett speciellt, väsande, högfrekvent ljud.

Ikaros

Konstnär: Palle Pernevi, 1965

Stora torg, Kristianstad

Vattenvägg

Vatten faller direkt mot ett hårt material, vilket skapar ett  relativt högfrekvent ljud. Ljudet reflekteras och förstärks mot väggen, vilket gör att det färgas ytterligare en gång av materialet.

Solbjerg Plads, Köpenhamn

SLA

Vattenvägg

Vattnet faller direkt mot ett hårt material, och det relativt högfrekventa ljudet som skapas berättar mycket om mötet. Ljudet reflekteras och förstärks mot väggen, vilket gör att det färgas ytterligare en gång av materialet.

Solbjerg Plads, Köpenhamn

Gefionspringvandet

Kraftfullt uttryck som förändras över tid och i olika partier. Innehåller bland annat naturlika fall och bäckliknande partier, liksom noggrant kontrollerade berceauer.

Gefionspringvandet (1908)
Anders Bundgaard

Kastellet, Köpenhamn

Naturlik bäck

Dynamisk och naturlik bäck.

Det biovidenskabelige fakultets have,

Köpenhamn

Platsspecifik rytm

Fem stycken splittrade strålar i olika styrka. Ljudets subtila rytm påminner om dunkadet från äldre tiders räls. En platsspecifik och karaktäristisk installation för Gävles centralstation, där man lagt stor vikt vid ljuddesign. Här finns bland annat också en ljudkonstinstallation i form av en spelande trappa.

Centralstationen, Gävle

Vattentrappa

Dynamisk vattentrappa, topografiskt integrerad med Uppsalas rullstensås. En kaskad av samspelande, naturlika små fall.

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Stortorget (2003) – Caruso St John architects, Eva Löfdahl, Kalmar stad och Statens konstråd

På Stortorget i Kalmar finner man vattenkonst under markytan. Ur fem stycken brunnar kan man höra vattnet plaska, porla och resonera i olika skepnader. Projektet knyter an till Kalmars historia, då det förr var vanligt att hämta sitt vatten från torget.
Stortorget fick Sienapriset 2004.

Länkar: Om projektet

www.carusostjohn.com

www.statenskonstrad.se

www.kalmar.se

Ljudreflektioner

Ljudreflektioner…

Vattenkonst

Livets vatten

Vatten är det kanske mest ursprungliga av alla ljud. Vi finner det i den porlande bäcken, forsen och vattenfallet. I regnet som droppar på växternas blad. I havets bränningar som bryts mot stranden.
Livet självt uppstod förmodligen en gång i tiden till ackompanjemang av vattenljud. Det är kanske därför det är så uppskattat – vi har alltid varit beroende av det.
I staden fungerar fontäner och andra installationer som en påminnelse och berättelse om naturens vattenrikedom. En stiliserad och kontrollerad form av natur med många sensoriska variationsmöjligheter för rätt arkitektoniskt uttryck.
I den starkt forsande och kraftfulla installationen ges en maktdemonstration som väcker förundran och respekt. Den
återfinns ofta i anslutning till olika kungliga och nationella anläggningar, där man också finner den större skala som ett starkare ljud i staden ställer krav på.
Starka installationer kan maskera inte bara trafikljud utan alla andra ljud också.

Maskering

Starka växt- och vattenljud har en bra förmåga att fungera maskerande på trafikbrus i t.ex. vägnära grönområden och parker, särskilt i kombination med bullerdämpning. Trafikljuden blandas upp med och tillskrivs naturliga, mer relevanta och positivt laddade element. Visuella aspekter är också viktiga. En bullervall som är totalt spikrak väcker associationer till vägen och den stora och hastiga skala som råder där. En organisk och mänsklig skala i formen, ger en naturlighet som gör att det blir lättare att acceptera maskeringen.