Designverktyg

Dirigera Stadens Orkester

I stadsplaneringen skapas förutsättningar för de aktiviteter och ljud som kommer att finnas, och var de kommer att finnas. Stadens komposition kan styras genom planering och design; ljud kan begränsas, stimuleras eller läggas till. Designverktyget visar hur.

Till designverktyget

Referensljud

Japanska trädgårdar

I en studie från 2018 besöktes över 80 japanska trädgårdar i syfte att öka förståelsen för hur man kan skapa rogivande ljudmiljöer. Här kan du lyssna på brusande vattenfall, näktergalsgolv, suikinkutsu och många andra ljudeffekter.

Till trädgårdsljuden

Ljudkonst

Hur låter Eiffeltornet?

Det speciella, nästan sjungande ljudet uppstår när den enorma metallstrukturen rör sig i vinden eller påverkas av de besökande människorna så att resonanstonerna stimuleras. Lyssna på "Under voices" av China Blue och andra platsspecifika ljudkonstverk.

Lyssna på ljudkonst

Referensljud

Absorption - Hur påverkas ljudbilden?

Under sektionen referensljud finns inspelningar som visar hur olika lösningar i staden påverkar ljudlandskapet. Bland ljudklippen finns jämförelser och exempel på maskering och absorption.

Till referensljuden

Vattenkonst

Klingande vatten

Fontäner kan användas för sitt svalkande ljud och kan även ha en effekt för att maskera trafikbuller. Ljudkaraktär och nivå styrs av utformningen. Här kan du lyssna på några vanliga fontäntyper och vattenspel i Sverige och utomlands.

Till vattenkonsten

Mer...

Läs mer om Ljudplanering

Ljud är en tillgång och ett planeringsverktyg som kan användas för att fördjupa helhetsupplevelsen, stimulera nyfikenhet och bidra till att ge platsspecifik karaktär och atmosfär i staden. Hur en plats låter påverkar hur vi ser och upplever den. Läs om ljudplanering i landskapsarkitektur i Moviums "Dirigera Stadens Orkester".

Läs mer

Boverkets introduktion till akustisk design och ljudkvalitet

Läs mer om akustisk design och ljudkvalitet och se en kort introduktionsfilm på Boverkets hemsida.

Läs mer

Rapport från projektet Stadens Hållbara Ljudrum

Rapport från en tvådagars workshop som hölls på Skogskyrkogården i november 2016. Rapporten redogör för resultaten i tre delmoment: karakterisering av ljudmiljön, förslag på förändringar av ljudmiljön, samt test av förändringar av ljudmiljön (maskering). Workshopen genomfördes inom ramarna för vinnova-projektet Stadens hållbara ljudrum.

Läs mer

Avhandling om ljud och bullerhantering i landskapsarkitektur

Avhandling om ljudhantering i landskapsarkitektur: Cerwén 2017, Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise. Institutionen för landskapsarkiktur, planering och förvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Alnarp.

Läs mer