Salesforce Transit Center

Nytt infrastrukturcentrum i flera våningar i San Francisco, Kalifornien. På centrets tak finns en stor park med gångstråk och grönytor, bullernivåerna är lägre jämfört med markplan. Fontäner som bidrar med maskerande ljud triggas igång av vibrationer från bussarnas passage i våningen under. Installationen kallas “The Bus Fountain“. Bussfontän av: Ned Kahn. Läs mer om hela byggnaden och projektet: PWP Landscape

Lågmurar, Eneborgsplatsen i Helsingborg

Den urbana grönytan Eneborgsplatsen i Helsingborg ligger granne med högtrafikerade Södra Stenbocksgatan. Traditionella bullerplank var inte lämpliga på platsen. För att minska bullret användes istället designade murar med lägre höjd (ca 1 m) . Den låga höjden ger bättre sikt och säkerhet jämfört med en högre traditionell skärm, men buller kan fortfarande reduceras genom strategisk placering. Läs mer här och i projektets rapport. Genomförande: AFRY Efterklang, AFRY Landskapsarkitektur och Helsingborgs stad.

Fluisterende Wind (2017) – Edwin van der Heide och Marcel Cobussen

I en passage under en byggnad vid Leiden’s Unviersitet hittar vi “Fluisterende Wind”. Verket består av en relief om 12.5 x 2.5 meter och en åttakanalig ljudinstallation. Ljudkompositionen består av en blandning av mjukt susande vind och mänskliga röster.  Detta kan ibland skapa känslan av att vinden försöker viska fraser och meddelanden till besökaren.

Länkar:
Edwin van der Heide’s hemsida
Marcel Cobussen’s hemsida

 

Kontrasterande ljudmiljöer

Klippet illustrerar kontrasten mellan en liten och tyst traditionell trädgård i sydöstra Kyoto och en intensiv transporthub i närheten. Omgivande stadsbuller kan förstärka känslan av ro förutsatt att det inte läcker in. Om städers ljudlandskap tillåts att variera kan olika funktioner förstärka varandra och variationen ökar också valmöjligheterna.

Förstärkt entrékontrast i Murin-an

Ljud kan användas strategiskt för att artikulera kontrasterande övergångar, som i trädgårdsentréer. Genom att höja ljudnivån temporärt utanför entrén kan trädgården verka lugnare i jämförelse, här illustrerat med en video från Murin-an i östra Kyoto. Ljudet från vattenkanalen hörs utanför trädgården, men skärmas effektivt bort när besökaren leds in och sedan till höger längs muren. Detta bidrar till att skapa ett lugnt intryck av trädgården. Vattenljudet från diket hörs inte alla dagar eftersom flödet är beroende av regn.

Att stämma ett vattendrag (Shin’en)

Trädgården Shin’en utgör en del av området kring Heian Jingu Shrine och designen är tillskriven den välkända trädgårdsarkitekten Ogawa Jihei. Videon illustrerar hur stenar i ett naturlikt vattendrag har placerats i strategiska lägen för att förstärka ljudet. Tekniken är känd sedan åtminstone början på 1000-talet i Japan, där den finns beskriven i klassikern “The Tale of Genji”.

Maskering och Murar i Murin-an

Buller från urbana omgivningar är problematiska för trädgårdar, men den negativa effekten kan minskas genom murar som skärmar av. Murar för inte (som bullerplank kan göra) tankarna till problem, utan blir en del av designen. Om avskärmningen kombineras med maskerande vattenljud, som här i Murin-an i östra Kyoto, blir effekten ännu bättre. En bilväg går just utanför trädgården, men tack vare murar+maskering märks det knappt när bilarna passerar.

Shakkei i Entsū-ji

I Entsū-ji tempel i nordöstra Kyoto finns det kanske mest kända exemplet på “shakkei”, lånat sceneri. Berget Hiei lånas in som en del av trädgården, mästerligt inramad med vegetation i flera lager. Shakkei sträcker ut trädgårdens upplevelserum. Effekten är inte enbart visuell utan även avlägsna ljud kan komma till att få större uppmärksamhet genom samspelet mellan sinnen.

En vårdag i Sanbō-in: Skötsel och “lånade” naturljud

En vårdag i Sanbō-in, Kyoto, 2018.  En serie av tre vattenfall skapar en atmosfärisk närvaro till vänster i stereobilden. Till höger kan vi höra en trädgårdsarbetare som krattar löv. Ljudlandskapet innehåller även andra besökare som samtalar, samt sjungande fåglar och kväkande grodor. Några av naturljuden är “lånade” från intilliggande natur vilket då också sträcker ut trädgårdsrummet.

Grodor i Nanzen-in

Trädgårdar och andra grönytor kan locka till sig djurliv. Det tydligaste exemplet är nog sångfåglarna som kommer under våren och försommaren. Även grodor och andra djur lockas av blågröna biotoper. Här en dokumentation av trädgrodor “Mori o kaeru” i den lilla vattenträdgården Nanzen-in i utkanten av Kyoto. Inspelningen är binaural, dvs. känslan av rum förstärks om hörlurar används.

Förvrängt perspektiv

Förvrängning av perspektiv förekommer bland annat inom film, arkitektur och fotografi. Genom att manipulera storleksförhållande, färg mm. mellan objekt kan man få det upplevda avståndet att öka. Vanligtvis diskuteras visuella aspekter, men det finns även möjlighet att arbeta med ljudande perspektiv. Här ett vattenfall i Ginkaku-ji inspelat från två olika vinklar för att illustrera hur topografin inverkar på ljudbilden. Avståndet till vattenfallet är motsvarande i båda positionerna, men genom att ljudnivån sänks och diskantfrekvenserna tonas ned i den ena situationen kan vattenfallet verka längre bort än det faktiskt är.

Förvrängt perspektiv i Adachi Museum Garden

Kikaku är ett vattenfall med en höjd på ca 15m som byggdes upp specifikt för att lånas in som ett “shakkei” i Adachi Museum Garden. Hörbarheten är begränsad inne i trädgården pga (a) avståndet på 175m. (b) fallet är bara hälften så högt som det ser ut att vara (c) uppsamlingspoolen är omgärdad av kanter som skärmar av ljudet. Vattenfallets tysta närvaro i trädgården kan få det att verka längre bort än det faktiskt är, vilket gör det till ett intressant exempel på hur ljud kan användas för att förvränga perspektiv.

Näktergalsgolv

Det här videoklippet illustrerar ljudet av ett så kallat “näktergalsgolv”, uguisubari 鴬張り från två platser i Kyoto: slottet Nijo-jo och Tōfuku-ji tempel. Näktergalsgolvets karakteristiska melodiska gnissel är ett resultat av golvplankornas infästning, med nubbar som gnider i sina fästen. Det sjungande ljudet som uppstår när man går på golvet har liknats vid den japanska näktergalen, uguisu, vars ljud också finns med i klippet som referens. Enligt legenden fyllde näktergalsgolvet en funktion under feodaltiden genom att varna för annalkande inkräktare.

Gröna tak på Frankfurts flygplats

En av världens största flygplatser, Frankfurt, har installerat ett omfattande system av gröna tak på omkring 40 000 m2. Avsikten är att förbättra luftkvalitet, temperaturreglering samt att generera upplevelsekvaliteter. Taken minskar buller från flygen – en studie har visat att bullret kan reduceras med omkring 5 dB vid ett tak på 10 cm tjocklek¹. Läs mer: Greenroofs.com. ¹Dunnett, N., and N. Kingsbury. 2004. Planting green roofs and living walls. Timber Press, Inc., Portland, Ore.

Nauener Platz, Berlin

När Nauener Platz i Berlin byggdes om mellan 2006 och 2009 användes ett ljudlandskapstänkande genom hela projektet. Detta resulterade bland annat i platsanpassade bullerskärmar utformade som gabioner, och även sittmöbler med integrerade högtalarljud. Projektet vann European Soundscape Award 2012. Konsortiet för ljudlandskap leddes av Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp, Technische Universität Berlin. Läs mer om projektet: Sonic Agents ,Berlin Sonic Places och Projektrapport.