Funktioner

Kontrasterande ljudmiljöer

Klippet illustrerar kontrasten mellan en liten och tyst traditionell trädgård i sydöstra Kyoto och en intensiv transporthub i närheten. Omgivande stadsbuller kan förstärka känslan av ro förutsatt att det inte läcker in. Om städers ljudlandskap tillåts att variera kan olika funktioner förstärka varandra och variationen ökar också valmöjligheterna.

Maskering och Murar i Murin-an

Buller från urbana omgivningar är problematiska för trädgårdar, men den negativa effekten kan minskas genom murar som skärmar av. Murar för inte (som bullerplank kan göra) tankarna till problem, utan blir en del av designen. Om avskärmningen kombineras med maskerande vattenljud, som här i Murin-an i östra Kyoto, blir effekten ännu bättre. En bilväg går just utanför trädgården, men tack vare murar+maskering märks det knappt när bilarna passerar.

Jämförelse av trafiklösningar

Jämförelse av hur billjudet förändras utifrån två olika trafiklösningar på Adolf Hedins väg i Kiruna. I fallet där utförandet tillät en högre hastighet blev ljudet inte bara högre, utan fick även en mer dissonant karaktär och påkallade uppmärksamhet då ljudet förflyttade sig snabbare.