Absorption och Reflektion

Förvrängt perspektiv

Förvrängning av perspektiv förekommer bland annat inom film, arkitektur och fotografi. Genom att manipulera storleksförhållande, färg mm. mellan objekt kan man få det upplevda avståndet att öka. Vanligtvis diskuteras visuella aspekter, men det finns även möjlighet att arbeta med ljudande perspektiv. Här ett vattenfall i Ginkaku-ji inspelat från två olika vinklar för att illustrera hur topografin inverkar på ljudbilden. Avståndet till vattenfallet är motsvarande i båda positionerna, men genom att ljudnivån sänks och diskantfrekvenserna tonas ned i den ena situationen kan vattenfallet verka längre bort än det faktiskt är.

Gång- och cykeltunnel

Tunnelns resonans skapar en stark förstärkning och en tydlig, nästan musikalisk ton när cyklarna passerar. Ljudets återklang erbjuder en  interaktion med arkitekturen; man kan ofta höra barn och andra pröva akustiken med olika utrop. Hur låter betong?

Absorption och reflektion

Dokumentation av ett torg med och utan snö. Trafikintensiteten var liknande vid båda tillfällena.

Snö absorberar ljud, och det gör även exempelvis organisk jord och torv. En grönare stad ger därför ett lägre bakgrundsbrus och skapar förutsättningar för en mer relevant ljudmiljö där nya ljud får möjlighet att komma fram.

Vattenvägg

Vattnet faller direkt mot ett hårt material, och det relativt högfrekventa ljudet som skapas berättar mycket om mötet. Ljudet reflekteras och förstärks mot väggen, vilket gör att det färgas ytterligare en gång av materialet.

Solbjerg Plads, Köpenhamn