Maskering

Maskering och Murar i Murin-an

Buller från urbana omgivningar är problematiska för trädgårdar, men den negativa effekten kan minskas genom murar som skärmar av. Murar för inte (som bullerplank kan göra) tankarna till problem, utan blir en del av designen. Om avskärmningen kombineras med maskerande vattenljud, som här i Murin-an i östra Kyoto, blir effekten ännu bättre. En bilväg går just utanför trädgården, men tack vare murar+maskering märks det knappt när bilarna passerar.

Maskering av E10 i Abisko

I klippet passerar två bilar, men ljudet från forsen maskerar dem nästan fullständigt.

Gavleån

Ljud är mer än bara nivåer. Gavleåns höga brus dränker helt ljuden från övergående väg, men nivåerna upplevs ändå inte som påträngande.

Södervärns busstation, Malmö

Maskering/Ljudrefug vid Södervärns busstation, Malmö

En rum av vattenljud skapar variation på den trafikintensiva platsen och flyttar fokus från oljud.

Gatukontoret, Malmö stad

Maskering av motorväg

En enklare simulering av hur bullerupplevelsen i ett vägnära område kan påverkas genom att tillföra maskerande ljud. I klippet har samma trafikljud använts i två olika scenarier där maskerande trädsus lagts till i det ena. Genom att använda träd som prasslar mer, som asp och andra popplar i gestaltningen kan maskeringseffekten skapas. Effekten förstärks ytterligare om de placeras i vindutsatta lägen, som på kullar och/eller i vindtunnlar. Visuella aspekter är också viktiga. En bullervall som är  spikrak väcker associationer till den stora och hastiga vägen på andra sidan. Genom att skapa små och mer naturlika rum väcks andra associationer och maskeringen har större chanser att lyckas.