Nyheter

Ny forskning om subjektiv bullerstörning

Publicerad: 2022-12-01


Projektet FAMOS (FActors MOderating people’s Subjective reactions to noise) undersökte hur olika subjektiva aspekter kan moderera bullerstörning. Resultaten har nyligen tillgängliggjorts, för mer info se Projekthemsida. Projektrapport. Guidebok.

Handbok om god ljudmiljö i parker och grönområden

Publicerad: 2022-12-01

Stockholms stad släpper handbok om god ljudmiljö: “Handboken syftar till att ge kunskap och verktyg för att arbeta med god
ljudmiljö i parker och rekreationsområden.

 

Urban Soundscapes Project

Publicerad: 2020-10-18

Ett forskningsprojekt för dokumentation av ljudlandskap baserat på 360-teknik. Projekthemsidan innehåller ett referensbibliotek på dokumenterade ljudlandskap från städer runt om i världen.

Japanska trädgårdsljud

Publicerad: 2020-05-15

Nya dokumentationer från japanska trädgårdar tillagda under “referensljud”. Inspelningarna gjordes i samband med en ettårig studie av ljudlandskap i Japan (förutom trädgårdar undersöktes även skogsbad, shinrin-yoku). Ljudklippen illustrerar bland annat hur man kan kombinera olika strategier för att minska negativ inverkan av buller. Många japanska trädgårdar är idag omgivna av täta och intensiva storstäder, men kan ändå upplevas som oväntat lugna. Förutom bullerhantering finns även exempel på effekter som näktergalsgolv, suikinkutsu och hjortskrämma.

Workshop i Malmö/Lund: Negotiating Noise

Publicerad: 2019-11-12

Workshop i Malmö/Lund om olika aspekter av noise: “In collaboration with the University of Nottingham the Sound Environment Centre at Lund University organizes a workshop with invited scholars and practitioners from various disciplines to exchange thoughts, experiences and knowledge on ‘noise’ in its widest sense. The workshop runs for two days framed by two public symposiums: one introducing the field; the other pointing towards possible future collaborative approaches.” Läs mer på Ljudmiljöcentrums hemsida

Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö

Publicerad: 2019-11-05

Stockholm Stad släpper illustrerad introduktion till gröna åtgärder för en bättre ljudmiljö. Innehåller vägledning, verktygslåda och exempel. Länk till pdf

Kartlägg tystnad med “Hush City”

Publicerad: 2019-10-02

Med applikationen “Hush City” kan användare beskriva och dela med sig av sina tysta områden. Appen innehåller bland annat ljudnivåmätare och kartor. Läs mer om  appen här. Idé utvecklad av Dr. Antonella Radicchi för EXPO Milan 2015 och realiserad vid TU Berlin 2017.

Klicka här för att ladda ned i Itunes store

Klicka här för att ladda ned i Google Play

Film om akustisk design

Publicerad: 2019-08-02

Kort och sammanfattande introduktionsfilm om akustisk design och ljudkvalitet från Boverket.

Ny avhandling om representation av ljud

Publicerad: 2019-02-02

I en ny lic-avhandling i arkitektur utvecklas nya verktyg och metoder för att representera och kommunicera med ljud.  Pdf

Hällgren, Nina (2019). Designing with Urban Sound: Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment. Lic.-avh. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2019

Ny avhandling om ljudkonst

Publicerad: 2019-02-02

Ny avhandling som utvecklar förståelsen för transversala processer inom ljudkonsten.  Länk

Stjerna, Åsa (2018). Before sound: transversal processes in site-specific sonic practice. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2018

 

Kan högtalarljud förbättra upplevelsen av buller?

Publicerad: 2019-02-02

Forskning i Australien har undersökt om högtalarljud kan användas för att förbättra upplevelsen av buller. Projektet provade två metoder, dels att “stämma om” buller, och dels aktiv bullerreducering (d.v.s. utsläckning av bullrets vågfaser). En etnografisk studie gav insikter om hur upplevelsen påverkades. Forskningsrapporten finns online och innehåller länkar till intressanta ljudexempel.

Ljudlandskap uppmärksammas i media

Publicerad: 2018-09-27

Vardagens ljudlandskap tycks vara mer aktuellt än någonsin. Nya artiklar i media senaste tiden:
Stadens brus inte bara decibel Dagens Nyheter Dagens Nyheter 11 september. Av Hans Arbman
Ny forskning: Fågelkvitter kan dämpa vår stress Dagens Nyheter 11 september. Av Hans Arbman
Martin lyssnar på staden – för att skapa ett friskare sound Expressen 19 september. Av Federico Moreno
När det susar i skogen Sydsvenskan 8 juli. Av Tobias Lund
Minskat buller gör dig mycket effektivare  Lunds Universitets magasin 20 september. Av Gisela Lindberg