Om hemsidan

Välkommen till ljudens värld!

Ljudplanering.se är en samlingsplats för olika frågor rörande ljudplanering och ljud i staden. Det är ett levande forum som uppdateras kontinuerligt med nya erfarenheter, kunskaper och projekt. Här kan du lyssna på stadens ljud, jämföra hur olika byggnationsplaner påverkar ljudbilden och bli inspirerad av innovativ konst.

Vi vill dela med oss av senaste forskningen inom området, låta er ta del av toner från olika vatteninstallationer och ge inblick i funktioner som maskering, absorption och reflektion. Vi vill även lyfta fram exempel på platsspecifik ljudkonst och på hur kan den användas i stadsplaneringen. Sedan 2018 finns även ett designverktyg bestående av 23 stycken åtgärder för att förändra ljudlandskapet.

Sidan har tagits fram i samarbete mellan landskapsarkitekt/PhD Gunnar Cerwén och tankesmedjan Movium 2010. Finansiellt stöd har givits av Movium, ÅF Ingemansson, Malmö stad, SLU, Ljudmiljöcentrum och Kalmar kommun. Nuvarande webbdesign gjordes av webbyrån Tigerton (2018) på en grund utvecklad av Fredrik Lindgårdh (2010). Ida Isaksson har sedan 2018 bidragit med textbearbetning och vidareutveckling.

Gunnar Cerwén är landskapsarkitekt och ljudmiljöforskare med ett stort intresse för ljudkonst och musik. 2017 disputerade han  med avhandlingen “Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise“vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU, Alnarp. I avhandlingen diskuterar han hur landskapsarkitekter kan arbeta med ljudfrågor, särskilt i bullerutsatta miljöer. Han har även arbetat  i Tokyo för att undersöka ljudlandskapets roll i traditionella trädgårdar och shinrin-yoku, skogsbad.

Har du funderingar eller frågor? Hör gärna av dig.

Gunnar Cerwén.
Foto: Marie Andersson