Akustisk design

Gallerian i Stockholm – USIT Urban Sound Institute

Med hjälp av extremriktade högtalare och paraboler skapar forskargruppen Urban Sound Institute (USIT) ett avbrott i Gallerians monotona ljudmiljö. Det uppstår en bakgrund av ljud, skiftande över tid, som knyter an till platsspecifika kvaliteter. Till exempel fångas rumsklangen upp och förankras. Ljuden är subtila och uppfattas inte av alla besökare, men atmosären förändras. Det ger variation och inbjuder till associationer eller till en stunds vila. Förutom mötesplatsen som dokumenterats här är två rullband ljudsatta.