Naturljud

En vårdag i Sanbō-in: Skötsel och “lånade” naturljud

En vårdag i Sanbō-in, Kyoto, 2018.  En serie av tre vattenfall skapar en atmosfärisk närvaro till vänster i stereobilden. Till höger kan vi höra en trädgårdsarbetare som krattar löv. Ljudlandskapet innehåller även andra besökare som samtalar, samt sjungande fåglar och kväkande grodor. Några av naturljuden är “lånade” från intilliggande natur vilket då också sträcker ut trädgårdsrummet.

Grodor i Nanzen-in

Trädgårdar och andra grönytor kan locka till sig djurliv. Det tydligaste exemplet är nog sångfåglarna som kommer under våren och försommaren. Även grodor och andra djur lockas av blågröna biotoper. Här en dokumentation av trädgrodor “Mori o kaeru” i den lilla vattenträdgården Nanzen-in i utkanten av Kyoto. Inspelningen är binaural, dvs. känslan av rum förstärks om hörlurar används.

Ek och Tall

Ek och Tall. Inspelat i Hågadalen, Uppsala.

Gräs

Asp och Björk

Asp och Björk. Inspelat i Stadsskogen, Uppsala.

Bokhäck

Bokhäck i vinterskrud. Inspelat i Solbacken, Malmö.

Havet

Havet. Inspelning från Danmarks västkust.