Ljudlandskap

En vårdag i Sanbō-in: Skötsel och “lånade” naturljud

En vårdag i Sanbō-in, Kyoto, 2018.  En serie av tre vattenfall skapar en atmosfärisk närvaro till vänster i stereobilden. Till höger kan vi höra en trädgårdsarbetare som krattar löv. Ljudlandskapet innehåller även andra besökare som samtalar, samt sjungande fåglar och kväkande grodor. Några av naturljuden är “lånade” från intilliggande natur vilket då också sträcker ut trädgårdsrummet.

Järnmalmstågets inbromsning i Narvik

Upp till 68 vagnar lastade med järnmalm som bromsas in i nedförsbacke. Varje vagn är försedd med en bromsmekanism och det tunga gnisslande ljudet kan höras över stora delar av staden, på vissa ställen dominant och på andra som en atmosfärsskapande krydda. Ljudet utgör en kraftfull berättelse om tåg, järn, industri och om regionens hjärta. Målet för tåget är Narviks stora hamnanläggning från vilken malmen ska skeppas ut.

Järnmalmsgruvan i Kirunavaara

Hur låter järnmalmsgruvan i Kirunavaara?
Under berget i Kiruna döljer sig en hel stad, med 40 mil körbar väg, vindlande gångar, museum, restaurang, bio och ett kafé.
Ljudinspelningen är från ca 500 meter under toppnivån.

Trafikbrus vid Slussen

Trafikbrus i närheten av Slussen, Stockholm.
Förutom en hög decibelnivå hörs en något dissonant ton, karaktäristisk för brus från bilar i högre hastigheter. En annan negativ egenskap är avsaknaden av harmonisk rytm och variation (jämför: mer naturligt förekommande brus som lövprassel och vattenljud).

Lekplats, Kungsgatan, Malmö

Dokumentation av en lekplats – en sonotop.

Ett brett, grönt promenadstråk dominerar Kungsgatan i Malmö. Det utgör ett exempel på hur bredare genomfartsvägar kan komma att se ut om man väljer att nedprioritera trafiken i framtidens städer. En grönare stad ger många fördelar, även akustiskt, eftersom de lokala och för platsen relevanta ljuden bättre kommer fram.

Gränderna i Gamla Stan

Reflektion och resonans i smala gränder förstärker lokala ljud, samtidigt som omgivande (o)ljud utestängs.  Gränderna klingar också olika beroende på utformning.