Takt och Rytm

Jetstråle i takt

Osammanhållen jetstråle med en tydlig, något oregelbunden takt.

Norra Bantorget, Stockholm

Passionsblomman

Kombination av jetstrålar med olika karaktär ger ett återkommande rytmiskt mönster.

Passionsblomman (1963) av Thure Thörn

Fridhemstorget, Malmö

Platsspecifik rytm

Fem stycken splittrade strålar i olika styrka. Ljudets subtila rytm påminner om dunkadet från äldre tiders räls. En platsspecifik och karaktäristisk installation för Gävles centralstation, där man lagt stor vikt vid ljuddesign. Här finns bland annat också en ljudkonstinstallation i form av en spelande trappa.

Centralstationen, Gävle