Ton

Suikinkutsu

Överskottsvatten från tvättfatet, chozubachi, droppar ned i ett dolt hålrum under mark. I mötet med vattenytan där skapas ett ljud som resonerar och får en musikalisk ton. Suikinkutsun är en flera hundra år gammal tradition i Japan och återfinns ofta i zen-tempel. Det här videoklippet är från Enkō-ji i Kyoto.

För en samling av flera suikinkutsu från Kyoto, se: https://vimeo.com/album/5683754

Hjortskrämma Shishi-Odoshi

Ett bamburör fästs på en axel och fylls med vatten tills jämvikten bryts och röret slår runt. Konstruktionen användes till en början av bönder för att hålla oönskade djur borta från skördarna. Denna shishi-odoshi är från Shisen-dō och det sägs att Jozan, som byggde trädgården, var först med att uppskatta shishi-odoshi som en del av trädgårdens estetik. Ljudet och karaktären hos shishi-odoshi kan variera mycket, lyssna på en annan shishi-odoshi här: https://vimeo.com/311374391

 

Vattenorgeln i Villa d’este, Italien

Renässansvillan Villa d’este utanför Rom är känd för sina över femhundra fontäner, vattenspel och vattenöverraskningar som alla drivs mekaniskt i gammal god ingenjörsanda. Med hjälp av tyngdkraften forslas vattnen genom tunnlar under jord, och leds till de olika installationerna som drivs enbart av det naturliga trycket. Även piporna i vattenorgeln drivs av vattnets tyngd och tryckkraft.

Villa d’este: Pirro Ligorio and Alberto Galvani 1550. Läs mer

Orgel och hydralulik: Claude Venard och Thomaso Chiruchi

Tonalt vattenflöde

Fallet är utformat på så sätt att ytspänningen bryts, vilket skapar en  tydlig undervattenston. Ljudet tycks berätta om en mystisk värld under ytan.

Västra hamnen, Malmö

Vattenvägg

Vatten faller direkt mot ett hårt material, vilket skapar ett  relativt högfrekvent ljud. Ljudet reflekteras och förstärks mot väggen, vilket gör att det färgas ytterligare en gång av materialet.

Solbjerg Plads, Köpenhamn

SLA

Naturlik bäck

Dynamisk och naturlik bäck.

Det biovidenskabelige fakultets have,

Köpenhamn