Vattenkonst

Suikinkutsu

Överskottsvatten från tvättfatet, chozubachi, droppar ned i ett dolt hålrum under mark. I mötet med vattenytan där skapas ett ljud som resonerar och får en musikalisk ton. Suikinkutsun är en flera hundra år gammal tradition i Japan och återfinns ofta i zen-tempel. Det här videoklippet är från Enkō-ji i Kyoto.

För en samling av flera suikinkutsu från Kyoto, se: https://vimeo.com/album/5683754

Hjortskrämma Shishi-Odoshi

Ett bamburör fästs på en axel och fylls med vatten tills jämvikten bryts och röret slår runt. Konstruktionen användes till en början av bönder för att hålla oönskade djur borta från skördarna. Denna shishi-odoshi är från Shisen-dō och det sägs att Jozan, som byggde trädgården, var först med att uppskatta shishi-odoshi som en del av trädgårdens estetik. Ljudet och karaktären hos shishi-odoshi kan variera mycket, lyssna på en annan shishi-odoshi här: https://vimeo.com/311374391

 

Subtila zen-droppar

Silvertemplet Ginkaku-ji i Kyoto en tidig morgon i december 2018. Ett knappt hörbart droppande från ett “vattendrag” i miniatyr. Det subtila uttrycket implicerar en tyst omgivning. Försiktiga uttryck som detta är mycket vanliga i Japanska zenträdgårdar där de kan användas för att understödja meditation och stimulera ett “förhöjt lyssnande”. Lyssna även på Chishaku-in och Funda-in.

Vattenorgeln i Villa d’este, Italien

Renässansvillan Villa d’este utanför Rom är känd för sina över femhundra fontäner, vattenspel och vattenöverraskningar som alla drivs mekaniskt i gammal god ingenjörsanda. Med hjälp av tyngdkraften forslas vattnen genom tunnlar under jord, och leds till de olika installationerna som drivs enbart av det naturliga trycket. Även piporna i vattenorgeln drivs av vattnets tyngd och tryckkraft.

Villa d’este: Pirro Ligorio and Alberto Galvani 1550. Läs mer

Orgel och hydralulik: Claude Venard och Thomaso Chiruchi

Stenblock

Stort stenaltare i ett stycke, från vilket vatten droppar och rinner.

Västra hamnen, Malmö

Uppsala stadsträdgård

Exempel på stråle/strålar

Uppsala stadsträdgård

Näckens polska

Exempel på stråle/strålar.

Näckens polska av Bror Hjort

Uppförd 1967 vid

Uppsala centralstation

Mariatorget, Stockholm

Tors Fiske

Anders Wissler, 1903

Mariatorget, Stockholm

Sergels torg, Stockholm

Berceau, flera stycken. Kraftigt ljud. Det mesta av ljudet verkar dock tillhöra trafiken som är närmare, och det går inte att på ett enkelt sätt nå fontänen.

Sergels torg, Stockholm

Jetstråle i takt

Osammanhållen jetstråle med en tydlig, något oregelbunden takt.

Norra Bantorget, Stockholm

Spray och Jetstrålar

Mycket starkt ljudande fontän med högfrekventa spraymunstycken placerade i en bollform, och därtill pulserande jetstrålar.

Norra latins konferenscenter, Stockholm

Simultana jetstrålar

I denna installation ingår sex stycken dynamiskt pulserande jetstrålar, som alla arbetar i något olika takt. Tillsammans skapar de ett relativt konstant uttryck och en återkommande rytm.

Resecentrum, Uppsala

Forsande vattengardin

En forsande vattengardin vars ljud resonerar i den upphöjda behållaren där vatten möter vattenyta. Resonansen färgar ljudet, som genom reflektion mot väggen även når en högre nivå – kapabel att matcha omgivningens intensiva trafik.

Kungliga slottet, Stockholm

Stiliserad naturfors

Dessa naturinspirerade, jämt utspridda installationer skapar med sitt dominerande brus en särskild atmosfär längs sittrappan från Södra vallgatan ned mot Parkkanalen i Malmö. Fokus flyttas från den högtrafikerade Drottninggatan på andra sidan kanalen till det vattenelementet som finns naturligt på platsen.

Södra vallgatan, Malmö

Passionsblomman

Kombination av jetstrålar med olika karaktär ger ett återkommande rytmiskt mönster.

Passionsblomman (1963) av Thure Thörn

Fridhemstorget, Malmö