Jetstråle

Simultana jetstrålar

I denna installation ingår sex stycken dynamiskt pulserande jetstrålar, som alla arbetar i något olika takt. Tillsammans skapar de ett relativt konstant uttryck och en återkommande rytm.

Resecentrum, Uppsala