Dynamisk

Stenblock

Stort stenaltare i ett stycke, från vilket vatten droppar och rinner.

Västra hamnen, Malmö

Stiliserad naturfors

Dessa naturinspirerade, jämt utspridda installationer skapar med sitt dominerande brus en särskild atmosfär längs sittrappan från Södra vallgatan ned mot Parkkanalen i Malmö. Fokus flyttas från den högtrafikerade Drottninggatan på andra sidan kanalen till det vattenelementet som finns naturligt på platsen.

Södra vallgatan, Malmö

Vattentrappa

Dynamisk vattentrappa, topografiskt integrerad med Uppsalas rullstensås. En kaskad av samspelande, naturlika små fall.

Akademiska sjukhuset i Uppsala