Nyheter

Kurs 12-13 Oktober: Gestalta det offentliga rummet med ljudupplevelser

Publicerad: 2011-07-19

solbjerg-200

Med hjälp av olika ljud och ljudkällor går det att både förstärka en plats karaktär och skärma av störande ljud. Ljuden i omgivningen är en resurs – det handlar om att dirigera dem så att de samspelar och får stadens orkester att klinga. Kursledare: Gunnar Cerwén, SLU Alnarp.

Läs mer i Pdf

 

Ny ljudinstallation i Malmö

Publicerad: 2011-07-14

kopia-av-stknutstorg-square-1002c_new_large1

Vilken betydelse har ljudmiljön för oss? Decibelnivåerna i urbana miljöer är ofta höga, och forskning har vid upprepade tillfällen påvisat de hälsoproblem som kan uppstå. Men är ljud i staden enbart ett problem, eller kan det också vara en upplevelse? Hur låter egentligen Malmö och vad är ett ljudlandskap?

Det är frågor som ligger till grund för den tillfälliga ljudinstallation som kommer att finnas vid St. Knuts torg i Malmö under sommaren och hösten 2011. Installationen består av ett mindre ljudskärmande rum, vars väggar är klädda med växter. I rummet finns högtalare, som periodvis kommer tillföra nya ljud och upplevelser för besökarna. Avsikten med installationen är att väcka uppmärksamhet kring stadens ljud, samt fungera som underlag för en vidare diskussion i ämnet.

Läs mer: Artikel i SkånskanPdf om projektet. SLU om projektet.