WHO. (2018). Environmental Noise Guidelines

WHO. (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. Pdf

Cerwén etal. 2017 Soundscape actions

Cerwén, Gunnar, Jacob Kreutzfeldt, and Carola Wingren. “Soundscape actions: A tool for noise treatment based on three workshops in landscape architecture.” Frontiers of Architectural Research 6.4 (2017): 504-518.

EU. 2002. END Directive

EU (2002). Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council. (L 189). Official of the European Communities: European Union.

Åkerlöf Leif och Bylund Ulla. 1998. Skönheten och oljudet

Åkerlöf Leif och Bylund Ulla. 1998. Skönheten och oljudet. Handbok i trafikbullerskydd. Svenska kommunförbundet.

WHO – Night noise guidelines

WHO (2009). Night noise guidelines. Länk

WHO. 2000. Guidelines for Community Noise

WHO (2000). Guidelines for Community Noise (Eds. B. Berglund, T. Lindvall. D. Schwela, & G. Kee-Tai). Geneva: WHO. Länk

Trafikbuller och planering IV

Trafikbuller och planering IV – Med bl.a. enkätstudie av boendes störning. Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB,
Länsstyrelsen i Stockholms län och Miljöförvaltningen vid Stockholms stad.

Trafikbuller och planering II

Trafikbuller och planering II. 2004. Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Utrednings-och statistikkontoret i Stockholms stad, NCC, Ingemansson Technology AB samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Trafikbuller och planering I

Trafikbuller och planering I. 2000 Länsstyrelsen i samarbete med Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Socialstyrelsen 2008. Buller – Höga ljud och buller inomhus

Socialstyrelsen 2008 Buller – Höga ljud och buller inomhus.

Naturvårdsverket – God ljudmiljö.. mer än bara frihet från buller

Naturvårdsverket. (2007). God ljudmiljö.. mer än bara frihet från buller. Pdf

Naturvårdsverket om buller och vibrationer från spårburen linjetrafik

Naturvårdsverket. 2006. Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik. Pdf.