Skapa goda ljudmiljöer

SKR. 2017. Skapa goda ljudmiljöer: Handbok i trafikbullerskydd. Utgiven av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Stockholm: Åtta.45.

Lindqvist, Ström mfl 2019. Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö

Lindqvist, Ström, Åberg, Ahlberg, Cederskog Danielsson, Friman. 2019. Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö. Stockholms Stad: Miljöförvaltningen. pdf

WHO. (2018). Environmental Noise Guidelines

WHO. (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. Pdf

Cerwén etal. 2017 Soundscape actions

Cerwén, Gunnar, Jacob Kreutzfeldt, and Carola Wingren. “Soundscape actions: A tool for noise treatment based on three workshops in landscape architecture.” Frontiers of Architectural Research 6.4 (2017): 504-518.

EU. 2002. END Directive

EU (2002). Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council. (L 189). Official of the European Communities: European Union.

Åkerlöf Leif och Bylund Ulla. 1998. Skönheten och oljudet

Åkerlöf Leif och Bylund Ulla. 1998. Skönheten och oljudet. Handbok i trafikbullerskydd. Svenska kommunförbundet.

WHO – Night noise guidelines

WHO (2009). Night noise guidelines. Länk

WHO. 2000. Guidelines for Community Noise

WHO (2000). Guidelines for Community Noise (Eds. B. Berglund, T. Lindvall. D. Schwela, & G. Kee-Tai). Geneva: WHO. Länk

Trafikbuller och planering IV

Trafikbuller och planering IV – Med bl.a. enkätstudie av boendes störning. Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB,
Länsstyrelsen i Stockholms län och Miljöförvaltningen vid Stockholms stad.

Trafikbuller och planering II

Trafikbuller och planering II. 2004. Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Utrednings-och statistikkontoret i Stockholms stad, NCC, Ingemansson Technology AB samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Trafikbuller och planering I

Trafikbuller och planering I. 2000 Länsstyrelsen i samarbete med Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Socialstyrelsen 2008. Buller – Höga ljud och buller inomhus

Socialstyrelsen 2008 Buller – Höga ljud och buller inomhus.