Vattenkonst

Passionsblomman

Kombination av jetstrålar med olika karaktär ger ett återkommande rytmiskt mönster.

Passionsblomman (1963) av Thure Thörn

Fridhemstorget, Malmö

Tonalt vattenflöde

Fallet är utformat på så sätt att ytspänningen bryts, vilket skapar en  tydlig undervattenston. Ljudet tycks berätta om en mystisk värld under ytan.

Västra hamnen, Malmö

Ikaros

Enligt den grekiska mytologin skapade konstnären Daidalos ängeln Ikaros, med vilken han flög så högt att solen smälte vingarna. I verket Ikaros illustreras den påföljande kraschen ned i vattnet. Läs mer.

Installationen innehåller flera olika typer av vattenljud som förändras över tid. Bland annat finns munstycken som sprayar en fin dimma, vilket ger en ökad luftfuktighet och ett speciellt, väsande, högfrekvent ljud.

Ikaros

Konstnär: Palle Pernevi, 1965

Stora torg, Kristianstad

Vattenvägg

Vatten faller direkt mot ett hårt material, vilket skapar ett  relativt högfrekvent ljud. Ljudet reflekteras och förstärks mot väggen, vilket gör att det färgas ytterligare en gång av materialet.

Solbjerg Plads, Köpenhamn

SLA

Gefionspringvandet

Kraftfullt uttryck som förändras över tid och i olika partier. Innehåller bland annat naturlika fall och bäckliknande partier, liksom noggrant kontrollerade berceauer.

Gefionspringvandet (1908)
Anders Bundgaard

Kastellet, Köpenhamn

Naturlik bäck

Dynamisk och naturlik bäck.

Det biovidenskabelige fakultets have,

Köpenhamn

Platsspecifik rytm

Fem stycken splittrade strålar i olika styrka. Ljudets subtila rytm påminner om dunkadet från äldre tiders räls. En platsspecifik och karaktäristisk installation för Gävles centralstation, där man lagt stor vikt vid ljuddesign. Här finns bland annat också en ljudkonstinstallation i form av en spelande trappa.

Centralstationen, Gävle

Vattentrappa

Dynamisk vattentrappa, topografiskt integrerad med Uppsalas rullstensås. En kaskad av samspelande, naturlika små fall.

Akademiska sjukhuset i Uppsala