Nyheter

Urban Soundscapes Project

Publicerad: 2020-10-18

Ett forskningsprojekt för dokumentation av ljudlandskap baserat på 360-teknik. Projekthemsidan innehåller ett referensbibliotek på dokumenterade ljudlandskap från städer runt om i världen.