Nyheter

Nylansering av ljudplanering.se

Publicerad: 2018-05-30

Ljudplanering.se har moderniserats och uppdaterats! Den nya versionen innehåller bland annat ett designverktyg och dessutom har en engelsk översättning tillkommit.Uppdateringarna har möjliggjorts tack vare generöst finansiellt stöd från ljudmiljöcentrum. Sidan togs ursprungligen fram i samarbete mellan landskapsarkitekt/PhD Gunnar Cerwén och tankesmedjan Movium 2010. Finansiellt stöd har givits av MoviumÅF IngemanssonMalmö stadSLULjudmiljöcentrum och Kalmar kommun. Den nya versionen av hemsidan har designats av Tigerton.

Ny avhandling om vardagsljud i etnologi

Publicerad: 2018-05-30

Avhandlingen undersöker hur ljud medverkar till att skapa sociala och rumsliga upplevelser. Avhandlingen  utvecklar en terminologi på svenska för att beskriva ljudupplevelser och ljudrum. Eriksson Aras. 2017. Ljudrum: En studie av ljud och lyssnande som kulturell praktik. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.