Sheaf Square, Sheffield. Cutting Edge Sculpture

Sheaf square utanför Sheffields centralstation var tidigare en parkeringsplats. Den gjordes om 2006 i syfte att tillgängliggöra för fotgängare, och torget fick i samband med detta flera vatteninstallationer. En av dessa – den långa Cutting Edge Sculpture- utgör en skärm mot trafikljuden bakom samtidigt som den tillför maskerande vattenljud. Detta fungerar bra, inte minst som strukturen bryter den visuella kontakten med vägen. Läs mer