Nyheter

Nytt kandidatarbete om utformning och upplevelse av den akustiska miljön: Ljudens plats (vt 2013)

Publicerad: 2013-11-05

Nordin, Nanna. 2013. Ljudens plats – Om utformning och upplevelse av den akustiska miljön. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.