Cerwén etal. 2017 Soundscape actions

Cerwén, Gunnar, Jacob Kreutzfeldt, and Carola Wingren. “Soundscape actions: A tool for noise treatment based on three workshops in landscape architecture.” Frontiers of Architectural Research 6.4 (2017): 504-518.

Cerwén. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén etal. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. pdf.

Torehammer & Hellström. 2012. Nine sound-art installations in public space

Torehammer, Clas och Hellström Björn. (2012). Nine sound-art installations in public space. Conference paper: InterNoise 2012, New York, 19-22 August 2012

Minard. 1993. Sound Environments and between sound art and acoustic design

Minard, Robin. (1993). Sound Environments. Länk 1999 Silent music – between sound art and acoustic design

Meyer. 1992. Ljudkonst, En bok om radion som skapande medium

Meyer, Peter R. 1992 Ljudkonst, En bok om radion som skapande medium. Stockholm: Dramatiska Institutet och Proprius förlag.

LaBelle. 2006. Background noise: Perspectives on sound art

LaBelle Brandon. (2006). Background noise: Perspectives on sound art. Continuum international publishing group

Hellström etal. 2011. Modeling the Shopping Soundscape Culture

Hellström, Dyrssen, Hultqvist, Mossenmark. (2011). Modeling the Shopping Soundscape Culture – What kind of acousmatic environment do you want to hear? Journal of Sonic Studies.

Hellström. 2011. Slow sound art

Hellström, Björn. (2011). Slow Sound Art – modell för hållbara ljudinstallationer. Vetenskapsrådets årsbok Form och färdriktning.

Föllmer. 1999. Tönende objekte und klingende Räume

Föllmer Golo. 1999. Klangkunst. Tönende objekte und klingende Räume. Laber-verlag.

Hellström etal. 2013. Acoustic design artefacts and methods for urban soundscapes

Hellström, Nilsson, Axelsson, Lundén. (2013). Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes (4165), published in Journal of Architectural and Planning Research (JAPR). Läs som pdf.

Stockholms stad etal. 2013. Stadens ljud – slutrapport

Stockholms stad, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Tyréns. 2013. Stadens ljud. Slutrapport för samarbetsprojektet mellan Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm och delegationen för hållbara städer. Huvudfrågan som undersöktes var buller i förhållande till nybyggnation där olika angreppssätt undersöktes och en verktygslåda utvecklades Pdf.

Hellström. 2003. Noise Design

Hellström Björn. 2003. Noise Design, Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space. Doktorsavhandling. Bo Ejeby förlag.

Hellström. 1999. Akustisk Design, vad är det?

Hellström Björn. (1999). Akustisk Design, vad är det? I: Bygg & Teknik nr 3, 1999. Läs som pdf