Nyheter

Seminariedag i Stockholm – 26 september 2012

Publicerad: 2012-09-18

planering-org1

Ett seminarium om stadens ljud med både svenska och utländska exempel. Det visuella har en stark ställning inom stadsbyggande och arkitektur, men hur kan designen av den övriga miljön få en större betydelse.

I samband med seminariet så presenteras också Stockholms stadsmuseums nya permanenta installation om stadens ljud.

Läs mer om dagen på planering.org. | Inbjudan

Ny dokumentation – Partnerskapsprojektet Ljudlandskap Malmö vid St. Knuts torg.

Publicerad: 2012-09-12

stknut-200

Ljudlandskap Malmö var ett Movium Partnerskapsprojekt som genomfördes 2010-2011. På St. Knuts torg, nära vältrafikerade Amiralsgatan upprättades ett ljudavskärmat och vegetationsklätt rum. I rummet spelades högtalarljud upp varpå en rad undersökningar kring upplevelsen av rummet genomfördes. Se videoklipp och Läs mer här.

Ny forskning: Kafébrus bra för kreativiteten

Publicerad: 2012-08-07

news1Ny forskning visar att kafébrus kan ha en positiv effekt för det kreativa tänkandet. Kafémiljön visade sig i undersökningen stimulera högre kreativ förmåga – särskilt för dem som redan var kreativa. Läs mer här.

 

Rapport från konferensen Designing Soundscape for sustainable urban development

Publicerad: 2012-08-07

Soundscape Conference

Designing Soundscape for Sustainable Urban Development is a hands-on conference on the promotion of soundscapes of high acoustic quality in urban planning and design. The two-day programme includes plenary lectures, workshops on successful soundscape cases, and field trips to experience locations. Welcome to Stockholm, the first European green capital.

I Oktober 2010 hölls en konferens i Stockholm där planering av ljud utifrån kvalitets- och upplevelseperspektiv var i centrum. Konferensens innehåll sammanfattades sedemera i följande pdf.

 

10 mars 2012 – Hur ska bullret klaras i H+området?

Publicerad: 2012-03-10

hd-logo1Hur ska bullret klaras i H+området? Artikel i Helsingborgs Dagblad 10 mars 2012.

För att kunna bygga så många bostäder som tänkt i H+området krävs avsteg från riktvärdena för trafik- och industribuller. Men länsstyrelsen ifrågasätter den föreslagna bullerpolicyn. Av Jonas Nilsson. Länk till artikeln har upphört.

25 februari – Ny dokumentation

Publicerad: 2012-02-25

Revoicing_striated_soundscape-200Ny dokumentation av ljudkonst från Melbourne, Australien

Projektet Revoicing the Striated Soundscape innebär ett inrättande av ett ljudutrymme där luftkonditioneringsapparater kommer till liv och talar och börjar kommunicera med förbipasserande. Spela klippet här.

Seminarieserie: Stadens ljud och människors hälsa

Publicerad: 2012-02-08

stadensljud

Fyra städer ‑ Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg genomför projektet Stadens ljud – samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet. Målsättningen är att utveckla ett förhållningssätt till industribuller i stadsplanering. Nu hålls en seminarieserie som vänder sig till alla som är intresserade.MALMÖ 29 FEBRUARI Stadens ljud och människors hälsa.
GÖTEBORG 28 MARS Hamn i staden.
STOCKHOLM 9 MAJ Akustisk design i stadsplanering.

Ljudinstallationer i stadens oaser

Publicerad: 2011-08-23

SR Mitt i musiken om Mikael Bojéns installation vid Domkyrkan i Göteborg. Verket heter Diskreta ljud av stadens oaser och utgör en del av stadens kulturfestival, men är också en del i ett forskningsprojekt. Programmet sändes fredag 19 augusti. Reporter: Sara Moein.

Brus blir bris om tanken är den rätta

Publicerad: 2011-08-23

SvD Brus blir bris om tanken är den rätta. Artikel i SVD. 18 augusti 2011. Vad beror det på att ljud från naturen är mer uppskattade än tekniska ljud. Brus från hav och trafik är tex. väldigt lika i sin uppbyggnad frekvensmässigt, men upplevs ändå väldigt olika. Av Anna Asker.

 

Kurs 12-13 Oktober: Gestalta det offentliga rummet med ljudupplevelser

Publicerad: 2011-07-19

solbjerg-200

Med hjälp av olika ljud och ljudkällor går det att både förstärka en plats karaktär och skärma av störande ljud. Ljuden i omgivningen är en resurs – det handlar om att dirigera dem så att de samspelar och får stadens orkester att klinga. Kursledare: Gunnar Cerwén, SLU Alnarp.

Läs mer i Pdf

 

Ny ljudinstallation i Malmö

Publicerad: 2011-07-14

kopia-av-stknutstorg-square-1002c_new_large1

Vilken betydelse har ljudmiljön för oss? Decibelnivåerna i urbana miljöer är ofta höga, och forskning har vid upprepade tillfällen påvisat de hälsoproblem som kan uppstå. Men är ljud i staden enbart ett problem, eller kan det också vara en upplevelse? Hur låter egentligen Malmö och vad är ett ljudlandskap?

Det är frågor som ligger till grund för den tillfälliga ljudinstallation som kommer att finnas vid St. Knuts torg i Malmö under sommaren och hösten 2011. Installationen består av ett mindre ljudskärmande rum, vars väggar är klädda med växter. I rummet finns högtalare, som periodvis kommer tillföra nya ljud och upplevelser för besökarna. Avsikten med installationen är att väcka uppmärksamhet kring stadens ljud, samt fungera som underlag för en vidare diskussion i ämnet.

Läs mer: Artikel i SkånskanPdf om projektet. SLU om projektet.

Vegetation och ljudmiljö

Publicerad: 2011-06-28

Ny kandidatuppsats om vegetationens påverkan och potential i stadens ljudlandskap:

Henriksson, Josefin. 2011. Vegetation och ljudmiljö. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

 

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Publicerad: 2011-05-13

ljudmiljo_halsa-185

I denna skrift samlas aktuell forskning och kunskap om hur omgivningens ljud påverkar hälsa och välbefinnande i våra boende- och livsmiljöer. Här möts olika perspektiv på stadsplanering och urbana ljudmiljöer och förslag presenteras till tolkningar av städernas ljudlandskap och hur dessa skall kunna införlivas med modern stadsplanering i dagens värld. (116s) Boken kan beställas från projektledare@ljudcentrum.lu.se och kommer snart att finnas tillgänglig som nedladdningsbar pdf-fil från Ljudmiljöcentrums hemsida.

Texter av Gunnar Cerwèn, Björn Hellström, Peter Währborg,Patrik Grahn, Per Hedfors, Jacob Kreutzfelt,Jonathan Stoltz, Jan O Mattson, Jonas Björk, Kerstin Rydell-Andersson & Erik Skärbäck.