Ton

Vattenorgeln i Villa d’este, Italien

Renässansvillan Villa d’este utanför Rom är känd för sina över femhundra fontäner, vattenspel och vattenöverraskningar som alla drivs mekaniskt i gammal god ingenjörsanda. Med hjälp av tyngdkraften forslas vattnen genom tunnlar under jord, och leds till de olika installationerna som drivs enbart av det naturliga trycket. Även piporna i vattenorgeln drivs av vattnets tyngd och tryckkraft.

Villa d’este: Pirro Ligorio and Alberto Galvani 1550. Läs mer

Orgel och hydralulik: Claude Venard och Thomaso Chiruchi

Suikinkutsu

Överskottsvatten från tvättfatet droppar ned i ett dolt hålrum under mark. I mötet med vattenytan skapas ett ljud som resonerar och får en musikalisk ton. Suikinkutsun är en flera hundra år gammal tradition i Japan.

Japansk tradition dokumenterad av youtubekontot Tocelsior3515

Hjortskrämma Shishi-Odoshi

Ett till hälften urgröpt bamburör fästs på en axel. Urgröpningen fylls med vatten tills jämvikten bryts och röret slår runt. Konstruktionen användes till en början av bönder för att hålla oönskade djur borta från skördarna, men efterhand började man uppskatta ljudet som kan betraktas som en slags symbolik för tiden och evigheten.

Hjortskrämma Shishi-Odoshi. Japansk tradition dokumenterad av cacao8989

Läs mer om historiska installationer och vatten i Akustisk trädgårdskonst av Karolina Alvaker

Tonalt vattenflöde

Fallet är utformat på så sätt att ytspänningen bryts, vilket skapar en  tydlig undervattenston. Ljudet tycks berätta om en mystisk värld under ytan.

Västra hamnen, Malmö

Vattenvägg

Vatten faller direkt mot ett hårt material, vilket skapar ett  relativt högfrekvent ljud. Ljudet reflekteras och förstärks mot väggen, vilket gör att det färgas ytterligare en gång av materialet.

Solbjerg Plads, Köpenhamn

SLA

Naturlik bäck

Dynamisk och naturlik bäck.

Det biovidenskabelige fakultets have,

Köpenhamn