Berättelse

Ikaros

Enligt den grekiska mytologin skapade konstnären Daidalos ängeln Ikaros, med vilken han flög så högt att solen smälte vingarna. I verket Ikaros illustreras den påföljande kraschen ned i vattnet. Läs mer.

Installationen innehåller flera olika typer av vattenljud som förändras över tid. Bland annat finns munstycken som sprayar en fin dimma, vilket ger en ökad luftfuktighet och ett speciellt, väsande, högfrekvent ljud.

Ikaros

Konstnär: Palle Pernevi, 1965

Stora torg, Kristianstad

Platsspecifik rytm

Fem stycken splittrade strålar i olika styrka. Ljudets subtila rytm påminner om dunkadet från äldre tiders räls. En platsspecifik och karaktäristisk installation för Gävles centralstation, där man lagt stor vikt vid ljuddesign. Här finns bland annat också en ljudkonstinstallation i form av en spelande trappa.

Centralstationen, Gävle