Naturljud

Ek och Tall

Ek och Tall. Inspelat i Hågadalen, Uppsala.

Gräs

Asp och Björk

Asp och Björk. Inspelat i Stadsskogen, Uppsala.

Bokhäck

Bokhäck i vinterskrud. Inspelat i Solbacken, Malmö.

Havet

Havet. Inspelning från Danmarks västkust.