Projekt

Paley Park, Zion Breen Richardson Associates

Paley Park i New York är en välkänd fickpark, inte minst tack vare det högljudda vattenfallet som effektivt maskerar bullret från den omgivande staden. Det höga ljudet skapar också en privat sfär, där andra besökare inte kan höra/s. Paley park ritades av Zion Breen Richardson Associates  och öppnade i 1967. Läs mer på Wikipedia: Paley park 

Landart Park Buitenschot, Amsterdam

En ny landningsbana som byggdes på Amsterdam’s Schiphol Airport ledde till omfattande bullerproblem för omgivningen, men man märkte att störningen minskade när bönderna hade plogat sin mark. I ett projekt där akustik och landskapsarkitektur kombinerades byggdes Landart Park Buitenschot. Projektet bygger på att marken kring flygplatsen fåras, vilket fångar upp buller och samtidigt är parken Europas största labyrint. Av: H + N + S Landscape Architects, Paul de Kort, TNO, Witteveen+Bosch och Nijemijer & Mocking. Läs mer på Smithsonian.

Sheaf Square, Sheffield. Cutting Edge Sculpture

Sheaf square utanför Sheffields centralstation var tidigare en parkeringsplats. Den gjordes om 2006 i syfte att tillgängliggöra för fotgängare, och torget fick i samband med detta flera vatteninstallationer. En av dessa – den långa Cutting Edge Sculpture- utgör en skärm mot trafikljuden bakom samtidigt som den tillför maskerande vattenljud. Detta fungerar bra, inte minst som strukturen bryter den visuella kontakten med vägen. Läs mer

Ljudlandskap Malmö – St. Knuts torg

Ljudlandskap Malmö var ett Movium Partnerskapsprojekt som genomfördes 2010-2011. På St. Knuts torg, nära vältrafikerade Amiralsgatan, upprättades ett ljudavskärmande och vegetationsklätt rum. I rummet spelade högtalare upp naturljud, och medverkande i experimentet deltog i en rad undersökningar kring upplevelsen.

Läs mer om projektet: Vetenskaplig artikel i Landscape Research. Läs som pdf | Skånskan | VTI-Aktuellt (Sid. 12) | Movium Magasin Nr. 1 2011 (Sid. 12) Movium Magasin Nr. 3 2012 | City (Sid. 12) | Lokaltidningen Malmö (Sid. 4) | Skånes taltidning: Nr: 29-2011 | Nr 26-2012

FUNtain hydraulophone vid Ontario science centre – Steve Mann

Världens största hydraulophone finns utanför Ontario Science Centre i Toronto, Kanada. Här kan besökaren spela på någonting som påminner om en blandning mellan en stor flöjt och en fontän. Genom att hålla för olika delar av vattenflödet, och på så vis påverka trycket, skapas toner i de stora metallpiporna. Installationen, som har två “klaviaturer”, skapar förutsättningar för interaktion mellan såväl människor som mellan vatten och ljud. Filmklipp om instrumentets uppkomst. Upphovsman: Steve Mann, professor, uppfinnare och musiker.

Havsorgeln i Zadar, Kroatien – Nikola Bašić

Vid kusten i Zadar, Kroatien, uppstår en ovanlig typ av musik när havets vågor spelar på en stor orgel. Under trappstegen ned till vattnet har man monterat specialkonstruerade orgelpipor som står i direkt kontakt med havet och triggas av dess vågor och rörelser. Den eviga kompositionen förändras med havets humör, och nya melodier och harmonier uppstår kontinuerligt. Konstruktionen är integrerad i arkitekturen och platsen är mycket omtyckt. . Läs mer här och här.

För projektet vann arkitekten Nikola Bašić European Prize for Urban Public Space 2006. Dokumentation: webschepper

Värdens park – Ulf Rehnström och Per Hedfors

Längs en gångstig i parken finns högtalare monterade i sittbrunnar. Parkens tema är hav, och ljuden som spelas upp följer detta tema. När besökaren går längs vägen utlöses ljuden av sensorer och man kan bland annat höra vågor, måsar, klockor och en val som vaknar till liv.

Värdens park beställdes av Bostadsföretaget Poseidon i Göteborg. Ljudstigen utformades av Landskapsarkitekterna Ulf Rehnström, Landskapsgruppen och Per Hedfors, SLU

Södervärns busstation, Malmö

Maskering/Ljudrefug vid Södervärns busstation, Malmö.

En rum av vattenljud skapar variation på den trafikintensiva platsen och flyttar fokus från bullret.

Gatukontoret, Malmö stad

Solbjerg plads (2005) – SLA Architects

De danska landskapsarkitekterna i SLA Architects fokuserar ofta på individens förhållande till, och dennes interaktion med, platsen. I stadsdelen Frederiksberg, Köpenhamn, har man arbetat mycket med ljud och andra sinnliga upplevelser. Bland annat är torgytan försedd med högtalarbrunnar som spelar upp naturinspirerade ljud.

 

Länkar:

SLA

Filmklipp om SLAs arbete

Ljudkullen – Gatukontoret, Malmö stad och ERA Landskap

Upptäck Ljudkullen! I Scaniaparken vid Västra hamnen i Malmö finns ett unikt rum, utrustat med högtalare. Här framförs musik och ljudkonst till ackompangemang av havets brus.

Idé och genomförande: Stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson och Bo Andersson, avdelningschef på Gatukontoret.

Läs mer om vad som spelas och händer på Ljudkullen på bloggen Starfield simulation och på Malmö stads hemsida. Lyssna på Christina Kubisch Diapason II  under ljudkonst. Scaniaparken ritades av Era Landskap.

Stortorget (2003) – Caruso St John architects, Eva Löfdahl, Kalmar stad och Statens konstråd

På Stortorget i Kalmar finner man vattenkonst under markytan. Ur fem stycken brunnar kan man höra vattnet plaska, porla och resonera i olika skepnader. Projektet knyter an till Kalmars historia, då det förr var vanligt att hämta sitt vatten från torget.
Stortorget fick Sienapriset 2004.

Länkar: Om projektet

www.carusostjohn.com

www.statenskonstrad.se

www.kalmar.se