Ek och Tall

Ek och Tall. Inspelat i Hågadalen, Uppsala.