Lindqvist, Ström mfl 2019. Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö

Lindqvist, Ström, Åberg, Ahlberg, Cederskog Danielsson, Friman. 2019. Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö. Stockholms Stad: Miljöförvaltningen. pdf

Lacey, Jordan (2016). Sonic rupture

Lacey, Jordan (2016). Sonic rupture: a practice-led approach to urban soundscape design. New York: Bloomsbury Academic

Hällgren, Nina (2019). Designing with Urban Sound

Hällgren, Nina (2019). Designing with Urban Sound: Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment. Lic.-avh. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2019 Pdf

Cerwén etal. 2017 Soundscape actions

Cerwén, Gunnar, Jacob Kreutzfeldt, and Carola Wingren. “Soundscape actions: A tool for noise treatment based on three workshops in landscape architecture.” Frontiers of Architectural Research 6.4 (2017): 504-518.

Cerwén. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén etal. 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture

Cerwén, Wingren & Qviström 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of environmental planning and management. Länk till pdf. (Manuskript, accepterad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2016.1215969)

Kang & Schulte-Fortkamp. 2016. Soundscape and the built environment

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Brown. 2004. An Approach to Acoustic design of Outdoor space

Brown A.L., Muhar A. (2004). An Approach to Acoustic design of Outdoor space. Journal of environmental planning and management. Vol. 47. No. 6. 827-842 Läs som pdf.

Hedfors. 2002. Ljudlandskap i MKB

Hedfors Per. (2002). Ljudlandskap i MKB. Att utreda påverkan på ljudmiljöer med MKB. Rapport vid Inst. För Landskapsplanering, SLU, Ultuna.

Raimbault & Dubois. 2005. Urban Soundscapes: Experiences and knowledge

Raimbault, M. Dubois, D. (2005). Urban Soundscapes: Experiences and knowledge. Cities.Vol. 22. Issue 5. Pages 339-350. Abstract.

Stockholms stad etal. 2013. Stadens ljud – slutrapport

Stockholms stad, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Tyréns. 2013. Stadens ljud. Slutrapport för samarbetsprojektet mellan Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm och delegationen för hållbara städer. Huvudfrågan som undersöktes var buller i förhållande till nybyggnation där olika angreppssätt undersöktes och en verktygslåda utvecklades Pdf.

Hedfors. 2003. Site Soundscapes

Hedfors Per. (2003). Site Soundscapes – Landscape Architecture in the Light of Sound. Doktorsavhandling vid Inst. För Stad och Land, SLU, Ultuna. Länk till pdf.