Cerwén etal. 2017 Soundscape actions

Cerwén, Gunnar, Jacob Kreutzfeldt, and Carola Wingren. “Soundscape actions: A tool for noise treatment based on three workshops in landscape architecture.” Frontiers of Architectural Research 6.4 (2017): 504-518.

Cerwén. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Forman. 2014. Urban Ecology: Science of Cities

Forman, R.T.T. (2014). Urban Ecology: Science of Cities; Cambridge University Press: Cambridge, UK.

DeGraaf. 2002. Trees, Shrubs, and Vines for Attracting Birds

DeGraaf, R.M. (2002).Trees, Shrubs, and Vines for Attracting Birds; University Press of New England: Hanover, NH, USA,

Cerwén etal. 2016. The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A-M., (2016). The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation: A Patient Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(12), Läs som pdf

Kang & Schulte-Fortkamp. 2016. Soundscape and the built environment

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Cerwén etal. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. pdf.

Rådsten-Ekman. 2015. Unwanted wanted sounds

Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Doctoral thesis. Stockholms University. Länk

Nilsson etal. 2010. Auditory masking of wanted and unwanted sounds in a city park

Nilsson, ME; Alvarsson, J; Radsten-Ekman, M; et al. (2010), Auditory masking of wanted and unwanted sounds in a city park. Noise control engineering Journal, 58 (5): 524-531 SEP 2010. Abstract.

Sasaki. 1993. The preference of the various sounds in environment and the discussion about the concept of soundscape design

Sasaki, M. (1993). The preference of the various sounds in environment and the discussion about the concept of soundscape design. Journal of the Acoustical Society of Japan (E) 14(3),189-195. Abstract.

Stockholms stad etal. 2013. Stadens ljud – slutrapport

Stockholms stad, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Tyréns. 2013. Stadens ljud. Slutrapport för samarbetsprojektet mellan Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm och delegationen för hållbara städer. Huvudfrågan som undersöktes var buller i förhållande till nybyggnation där olika angreppssätt undersöktes och en verktygslåda utvecklades Pdf.

Hedfors & Larsson. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö

Hedfors, Per och Larsson, Ulla. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö, Miljöforskning, 2004:2., pp. 8-9., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors & Westerlund. 2004. Hur ska parken klinga?

Hedfors, Per och Westerlund Carola. 2004. Hur ska parken klinga? Moviums Gröna Fakta Nr 6. Beställ

Hedfors. 2002. Med öppna öron för trädgård

Hedfors, Per. (2002). Med öppna öron för trädgård. Fakta Trädgård fritid nr 87.