Hedfors & Westerlund. 2004. Hur ska parken klinga?

Hedfors, Per och Westerlund Carola. 2004. Hur ska parken klinga? Moviums Gröna Fakta Nr 6. Beställ

Hedfors. 2002. Med öppna öron för trädgård

Hedfors, Per. (2002). Med öppna öron för trädgård. Fakta Trädgård fritid nr 87.

Hedfors. 2001. Vattenplask

Hedfors, Per. 2001. Vattenplask – historiens mesta stadsljud, Miljöforskning, 2001:3, pp. 24-26., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Boverket 2001. Ljud från vindkraftverk

Boverket 2001. Ljud från vindkraftverk. Flera olika aspekter, utbredning, maskering mm.

Brown & Rutherford. 1994. Using the sound of water in the city

Brown, A. L. & Rutherford, S. 1994.  Using the sound of water in the city, Landscape Australia 2, pp. 103–107. Mer info.

Watts etal. 1999. The effects of vegetation on the perception of traffic noise

Watts, Chinn & Godfrey (1999). The effects of vegetation on the perception of traffic noise. Applied acoustics. Vol. 56, Issue 1. Pages 39-56. Abstract.

Bolin etal. 2010. The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise

Bolin, Nilsson & Khan (2010).  The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise. Acta acustica united with acustica. 96 (1): 131-137.

Cerwén. 2010. Dirigera stadens orkester

Cerwén, Gunnar (2010). Dirigera stadens orkester. Movium-Bulletinen Nr. 1-2 2010.