Lacey, Pink etal 2017) Transurban innovation grant

Lacey, Pink, Harvey, Qiu, Sumartojo, Zhao, Moore and Duque. 2017. Transurban innovation grant: Acoustic design interventions for managing motorway traffic noise by cancellation and transformation. Report published by Transurban. RMIT University. Pdf

Cerwén etal. 2017 Soundscape actions

Cerwén, Gunnar, Jacob Kreutzfeldt, and Carola Wingren. “Soundscape actions: A tool for noise treatment based on three workshops in landscape architecture.” Frontiers of Architectural Research 6.4 (2017): 504-518.

Cerwén. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén etal. 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture

Cerwén, Wingren & Qviström 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of environmental planning and management. Länk till pdf. (Manuskript, accepterad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2016.1215969)

Kang & Schulte-Fortkamp. 2016. Soundscape and the built environment

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Cerwén etal. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. pdf.

Rådsten-Ekman. 2015. Unwanted wanted sounds

Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Doctoral thesis. Stockholms University. Länk

Torehammer & Hellström. 2012. Nine sound-art installations in public space

Torehammer, Clas och Hellström Björn. (2012). Nine sound-art installations in public space. Conference paper: InterNoise 2012, New York, 19-22 August 2012

LaBelle. 2006. Background noise: Perspectives on sound art

LaBelle Brandon. (2006). Background noise: Perspectives on sound art. Continuum international publishing group

Hellström etal. 2011. Modeling the Shopping Soundscape Culture

Hellström, Dyrssen, Hultqvist, Mossenmark. (2011). Modeling the Shopping Soundscape Culture – What kind of acousmatic environment do you want to hear? Journal of Sonic Studies.

Hellström etal. 2013. Acoustic design artefacts and methods for urban soundscapes

Hellström, Nilsson, Axelsson, Lundén. (2013). Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes (4165), published in Journal of Architectural and Planning Research (JAPR). Läs som pdf.

Nilsson etal. 2010. Auditory masking of wanted and unwanted sounds in a city park

Nilsson, ME; Alvarsson, J; Radsten-Ekman, M; et al. (2010), Auditory masking of wanted and unwanted sounds in a city park. Noise control engineering Journal, 58 (5): 524-531 SEP 2010. Abstract.

Stockholms stad etal. 2013. Stadens ljud – slutrapport

Stockholms stad, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Tyréns. 2013. Stadens ljud. Slutrapport för samarbetsprojektet mellan Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm och delegationen för hållbara städer. Huvudfrågan som undersöktes var buller i förhållande till nybyggnation där olika angreppssätt undersöktes och en verktygslåda utvecklades Pdf.

Hedfors & Larsson. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö

Hedfors, Per och Larsson, Ulla. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö, Miljöforskning, 2004:2., pp. 8-9., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.