Skapa goda ljudmiljöer

SKR. 2017. Skapa goda ljudmiljöer: Handbok i trafikbullerskydd. Utgiven av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Stockholm: Åtta.45.

Lindqvist, Ström mfl 2019. Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö

Lindqvist, Ström, Åberg, Ahlberg, Cederskog Danielsson, Friman. 2019. Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö. Stockholms Stad: Miljöförvaltningen. pdf

Cerwén etal. 2017 Soundscape actions

Cerwén, Gunnar, Jacob Kreutzfeldt, and Carola Wingren. “Soundscape actions: A tool for noise treatment based on three workshops in landscape architecture.” Frontiers of Architectural Research 6.4 (2017): 504-518.

Cerwén. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Kang & Schulte-Fortkamp. 2016. Soundscape and the built environment

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Nilsson & Berglund. 2006. Noise annoyance and activity disturbance before and after the erection of a roadside noise barrier

Nilsson, M. E. & Berglund, B. (2006). Noise annoyance and activity disturbance before and after the erection of a roadside noise barrier.Journal of the Acoustical Society of America. 119. 2178-2188. Abstract.

Blesser & Salter. 2006. Spaces Speak, Are You Listening?

Blesser, Barry, & Salter, Linda-Ruth. 2006 Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. London: The Mit Press.

Stockholms stad etal. 2013. Stadens ljud – slutrapport

Stockholms stad, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Tyréns. 2013. Stadens ljud. Slutrapport för samarbetsprojektet mellan Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm och delegationen för hållbara städer. Huvudfrågan som undersöktes var buller i förhållande till nybyggnation där olika angreppssätt undersöktes och en verktygslåda utvecklades Pdf.

Dyrssen. 1995. Musikens rum

Dyrssen, Catharina. (1995). Musikens rumMetaforer, ritualer, institutioner: en kulturanalytisk studie av arkitektur i och omkring musik. Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola.

Hedfors & Larsson. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö

Hedfors, Per och Larsson, Ulla. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö, Miljöforskning, 2004:2., pp. 8-9., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors & Westerlund. 2004. Hur ska parken klinga?

Hedfors, Per och Westerlund Carola. 2004. Hur ska parken klinga? Moviums Gröna Fakta Nr 6. Beställ

Rasmussen. 1964. Experiencing Architecture

Rasmussen, Steen Eiler. 1964. Experiencing Architecture – 2nd Edition. London: The Mit Press.

Hosanna. 2013. Novel solutions for quieter and greener cities

Hosanna. (2013). Forskningsprojektet Hosannas broschyr om effekter av olika gröna åtgärder för reducering av ljud.
Hosannas hemsida Broschyren

Boverket 2001. Ljud från vindkraftverk

Boverket 2001. Ljud från vindkraftverk. Flera olika aspekter, utbredning, maskering mm.