Kang. 2006. Urban sound environment

Kang. J. (2006). Urban sound environment. Spons Architecture Price Book.

Karlsson. 1995. Manifest för en bättre ljudmiljö

Karlsson Henrik (red.) 1995. Manifest för en bättre ljudmiljö. Kungliga musikaliska akademien och Ljudmiljöcentrum i Lund.  Beställ | Pdf

Karlsson. 1993. Musik & Morgondag

Karlsson, Henrik (red.) (1993). Musik & morgondag. Debattbok om musik och stadsljud i framtiden. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Karlsson. 1995. Svenska Ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden

Karlsson. Henrik. (red.) 1995 Svenska Ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden. Kungliga Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Bo Ejeby Förlag, Göteborg.

Karlsson. 1982. Ljudvärldar. Nya forskningsfält för musikforskare

Karlsson, Henrik. 1982. Ljudvärldar. Nya forskningsfält för musikforskare. Pdf. Svensk tidskrift för musikforskning.

Pallasmaa. 2005. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses

Pallasmaa, Juhani. 2005. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. 2Rev Ed ed. Chichester: Academy Press.

Rasmussen. 1964. Experiencing Architecture

Rasmussen, Steen Eiler. 1964. Experiencing Architecture – 2nd Edition. London: The Mit Press.

Schafer. 1977. The Tuning of the World

Schafer R.M. 1977. The Tuning of the World. Alfred A. Knopf. New York.

Truax. 1984. Acoustic Communication

Truax. B. 1984. Acoustic Communication. Jersey: Abex Publishing Co.

Mossberg. 2010. Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Mossberg, Frans (red.) (2010). Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 9, från symposium 7 maj 2010. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf

Gaver. 1993. What in the world do we hear?

Gaver, William W. (1993). What in the world do we hear? An ecological approach to auditory source perception. Ecological Psychology 5. Pdf

Moore. 2004. An introduction to the psychology of hearing

Moore (2004). An introduction to the psychology of hearing. 5. ed. London: Academic Press

Berglund etal. 2001. Exploring perceptual content in soundscapes

Berglund, Eriksen & Nilsson (2001). Exploring perceptual content in soundscapes. In: Sommerfeld, Kompass & Lachmann (Red.), Fechner Day (s. 279-284). Lengerich, Germany: Pabst Science Publishers. Läs som pdf.

Berglund, & Nilsson. 2006. On a tool for measuring soundscape quality in urban residential areas

Berglund, & Nilsson (2006). On a tool for measuring soundscape quality in urban residential areas. Acta Acustica united with Acustica, 92. Abstract.