Stockholms stad etal. 2013. Stadens ljud – slutrapport

Stockholms stad, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Tyréns. 2013. Stadens ljud. Slutrapport för samarbetsprojektet mellan Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm och delegationen för hållbara städer. Huvudfrågan som undersöktes var buller i förhållande till nybyggnation där olika angreppssätt undersöktes och en verktygslåda utvecklades Pdf.

Böhme. 2000. Acoustic Atmospheres

Böhme, Gernot. 2000. Acoustic Atmospheres. I: Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology, vol. 1 Nr. 1 2000. Pdf.

Degen. 2008. Sensing Cities

Degen, Monica Montserrat. 2008. Sensing Cities: Regenerating Public Life in Barcelona and Manchester (Routledge Studies in Human Geography). New York: Routledge.

Dyrssen. 2007. Stadens rytmer: Rummet och ljuden

Dyrssen, Catharina. (2007). Stadens rytmer: Rummet och ljuden. Bebyggelsehistorisk tidskrift 2007 (54) Beställ.

Dyrssen. 1998. Eyes Letting Go

Dyrssen, Catharina. (1998). Eyes Letting Go. I Schafer & Järviluoma (red.) Northern Soundscapes – yearbook of Soundscape studies, vol. 1.

Hedfors. 2003. Site Soundscapes

Hedfors Per. (2003). Site Soundscapes – Landscape Architecture in the Light of Sound. Doktorsavhandling vid Inst. För Stad och Land, SLU, Ultuna. Länk till pdf.

Hedfors & Larsson. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö

Hedfors, Per och Larsson, Ulla. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö, Miljöforskning, 2004:2., pp. 8-9., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors & Westerlund. 2004. Hur ska parken klinga?

Hedfors, Per och Westerlund Carola. 2004. Hur ska parken klinga? Moviums Gröna Fakta Nr 6. Beställ

Hedfors. 2002. Med öppna öron för trädgård

Hedfors, Per. (2002). Med öppna öron för trädgård. Fakta Trädgård fritid nr 87.

Hellström. 1999. Akustisk Design, vad är det?

Hellström Björn. (1999). Akustisk Design, vad är det? I: Bygg & Teknik nr 3, 1999. Läs som pdf

Hellström. 2010. Akustisk design och hållbar stadsutveckling

Hellström Björn. 2010. Akustisk design och hållbar stadsutveckling, I: Bygg & Teknik nr 3, 2010. Läs som pdf.

Järviluoma & Wagstaff. 2002. Soundscape studies and methods

Järviluoma, Helmi & Wagstaff, Gregg (red.) (2002). Soundscape studies and methods. Helsinki: Department of Art, Literature and Music, Univerity of Turku.

Karlsson. 1993. Musik & Morgondag

Karlsson, Henrik (red.) (1993). Musik & morgondag. Debattbok om musik och stadsljud i framtiden. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Karlsson. 1995. Svenska Ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden

Karlsson. Henrik. (red.) 1995 Svenska Ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden. Kungliga Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Bo Ejeby Förlag, Göteborg.

Karlsson. 1998. Hör upp! Stockholm Hey Listen!

Karlsson, Henrik (red.) 1998. Hör upp! Stockholm Hey Listen! Conference Papers. Stockholm: Kungliga Musikaliska akademien.