Hedfors. 2002. Ljudlandskap i MKB

Hedfors Per. (2002). Ljudlandskap i MKB. Att utreda påverkan på ljudmiljöer med MKB. Rapport vid Inst. För Landskapsplanering, SLU, Ultuna.