Hällgren, Nina (2019). Designing with Urban Sound

Hällgren, Nina (2019). Designing with Urban Sound: Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment. Lic.-avh. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2019 Pdf