Nyheter

17 maj Moviums nyhetsbrev Till torgs

Publicerad: 2010-05-17

tilltorgs-185

Staden berättar genom sina ljud. Hjärnan vänjer sig inte vid buller, tvärtom kan långvarig stress orsakad av buller leda till sjukdom längre fram i livet. Men allt ljud är inte buller – ljud är berättelser om staden och skulle kunna användas på ett mer kreativt sätt – men det behövs ett gemensamt språk för ljudupplevelser. Läs om SLU och Ljudmijöcentrums Ljudmiljödag i Alnarp i Moviums nyhetsbrev Till torgs.

14 maj – Mitt i musiken

Publicerad: 2010-05-12

SR

Musikprogram i Sveriges radio. Under fredagens inslag intervjuas landskapsarkitekterna Per Hedfors och Gunnar Cerwén av Fredrik Emmerfors, frilansjournalist. Temat är stadens ljudmiljö. Olika platser och sonotoper i Malmö besöks, diskuteras och dokumenteras. Sänds i P1 14.50 och P2 18.03, fredagen den 14 maj.

7 maj – Vårsymposium om ljud i utemiljö

Publicerad: 2010-04-29

Ljudmiljöcentrum - vårsymposium

Vårsymposium i Alnarp den 7e maj! Ljudmiljöcentrum i samarbete med SLU. Aktuell forskning i miljöperception och rofylldhetsaspekter i planering av utemiljöer. Läs rapporten.

17 april – Movium-Bulletinen – ute nu!

Publicerad: 2010-04-17

Movium-Bulletinen_1_2010-2-1I planeringsskedet skapas förutsättningar för de aktiviteter och ljud som kommer att finnas – och var de kommer att finnas. Stadens komposition kan styras genom den fysiska utformningen av rummen, och ljud kan begränsas, stimuleras eller läggas till.                           .

Läs Bulletinen som pdf.