Nyheter

Symposium 25 mars: Buller i blåsväder

Publicerad: 2011-01-26

windLjudmiljöcentrum arrangerar ett tvärdisciplinärt symposium för att ge en vetenskaplig genomlysning av problem runt vindkraft och buller. Medverkande bl.a. Eja Pedersen, Martin Almqvist och Gösta Bluhm. Tid: förmiddagen den 25 mars 9-12.30. Lokal: Palaestra Ljudmiljöcentrums hemsida.

 

Januari 2011. Nytt filmklipp: The singing ringing tree

Publicerad: 2011-01-17

singing-ringing-tree-200Nytt klipp från You Tube: The Singing ringing tree utanför Bernley, Lancashire. Piporna som skulpturen är uppbyggd av genererar toner . Pipornas längd, utformning och placering i förhållande till varandra påverkar vilka harmonier som skapas när vinden blåser över det karga landskapet och spelar på trädet.

Foto: Daniel Childs. Till filmklippet.

 

December 2010: Ljud gör ambulanstur behaglig

Publicerad: 2010-12-06

logo_politikken

I ambulanser finns många ljud från apparater och avancerad utrustning, som kan verka stressande på patienten. Därför ska man nu tillföra ljud som täcker över dessa och samtidigt verkar lugnande på patienterna. Läs mer i Politiken här.

  

22 september – Stadens ljud och oljud

Publicerad: 2010-10-04

lo_tidningenStadens ljud och oljud. Ett besök med professor Björn Hellström vid Mariatorget i Stockholm. Ljudinstallationer, ljud och oljud diskuteras.

 

Utställning Arkitekturmuseet

Publicerad: 2010-10-03

Sinnenas stad Sinnenas arkitektur. Utställningen vill väcka tankar kring ljud och ljus i stadsrummet. Björn Hellström, professor i urban ljuddesign och docent i arkitektur, vill få oss att lyssna på staden och göra oss medvetna om att ljud och ljus är viktiga delar i stadsplaneringen. Läs mer

I utställningen gestaltas två spelplatser: Slussen och Mariatorget. Utställningstid: 28 oktober till 9 november.

Nya dokumentationer

Publicerad: 2010-09-16

narvikFyra nya dokumentationer från regionen Kiruna-Abisko-Narvik. Järnmalmsgruvan i Kirunavaara, järnmalmstågets inbromsning i Narvik, samt två trafiksituationer. Till Dokumentationerna.

 

6 september – Behaglig arkitektur utan fysisk form

Publicerad: 2010-09-06

kulturenOm platsanpassade ljudkonstinstallationer vid Norrlandsoperan i Umeå av ljudkonstnären Kent Gustavsson. Tidningen kulturen / Nils Jernelius

 

Man and Sound Environment 2010 – Konferens 29 September

Publicerad: 2010-08-17

manandsoundLjudmiljöcentrum i samarbete med det nordiska nätverket Människan och Bullret arrangerar en Internationell konferens i Lund den 29:e september ,där nydisputerade forskare från de nordiska länderna presenterar aktuell forskning om ljudmiljöer. Plats: Inst. för kulturvetenskaper i Lund. Läs mer på Ljudmiljöcentrums hemsida.

10 augusti – Kakofoni blir symfoni

Publicerad: 2010-08-10

SvD Kakofoni blir symfoni SVD. 8 augusti 2010. Om Håkan Lidbos kakafoni på Sergel Torg som inledde kulturfestivalen 2010. Av Jenny Damberg.

 

 

SoundActs Conference & Workshop 23-25 september 2010

Publicerad: 2010-07-14

SoundACTs Conference & Workshop 23-25 september 2010.

Sound as Art – Sound in Culture. Sound in Theory – Sound in History. September 23 – 25, 2010. Venue: Aarhus University, Denmark.

A conference on soundscape and urban planning 30 september

Publicerad: 2010-07-06

Soundscape Conference

Designing Soundscape for Sustainable Urban Development is a hands-on conference on the promotion of soundscapes of high acoustic quality in urban planning and design. The two-day programme includes plenary lectures, workshops on successful soundscape cases, and field trips to experience locations. Welcome to Stockholm, the first European green capital.

Designing Soundscape for Sustainable Urban Development is a hands-on conference on the promotion of soundscapes of high acoustic quality in urban planning and design. The two-day programme includes plenary lectures, workshops on successful soundscape cases, and field trips to experience locations. Welcome to Stockholm, the first European green capital.30 september – 1 october 2010. Report

29 juni – DN Debatt

Publicerad: 2010-06-29

dnBuller – icke önskat ljud och en icke önskad fråga. DN Debatt. Professor emeritus  i Teknisk akustik vid Chalmers: Tor Kihlman. Artikel i DN.

24 juni – Ny dokumentation

Publicerad: 2010-06-24

gallerianNy dokumentation och ny kategori av platsspecifik ljudkonst:

Dokumentationen är från Gallerian i Stockholm där forskargruppen Urban Sound Institute skapat en atmosfär och ett rum av ljud med hjälp av extremriktade högtalare. Läs mer om akustisk design och spela dokumentationen här.

18 juni – Stadens ljud gör sig hörda

Publicerad: 2010-06-21

SvD Stadens ljud gör sig hörda Artikel i SVD. Helt nya ljud kommer fram när Stockholm spärras av för kungligt bröllop.

 

 

27 maj – Artikel i Arkitekten

Publicerad: 2010-06-02

Arkitekten

Med örat för rummet. Björn Hellström är först i Sverige med titeln Akustisk designer. I senaste numret följer Arkitekten med honom på en ljudpromenad genom Stockholm. Installationer vid bland annat Mariatorget och Gallerian besöks. Läs artikeln här.