Nyheter

Nytt examensarbete om kopplingen mellan bullerproblematik och projektering (vt2014)

Publicerad: 2014-05-26

Andersson, Fredrik, 2014. Bullerproblematik och akustisk design : projektering som verktyg för att bearbeta högre ljudnivåer. Grundnivå, G2E. Alnarp: SLU, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Nytt kandidatarbete om utformning och upplevelse av den akustiska miljön: Ljudens plats (vt 2013)

Publicerad: 2013-11-05

Nordin, Nanna. 2013. Ljudens plats – Om utformning och upplevelse av den akustiska miljön. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

Workshop den 27e november 2013

Publicerad: 2013-10-15

Inbjudan_Sweco_200I våras anordnade Sweco en paneldebatt på temat ”Ljudmiljö i den hållbara och attraktiva staden”. Läs sammanfattning här. Den 27e november anordnas en uppföljande workshop i Malmö av SWECO och SLU, inom ramarna för forskningsprogrammet FUSE.

Syftet med workshopen är att:
Skapa nätverk och arbetsgrupper som tar sig an stadens ljudlandskap på olika sätt.
Embryo till ett eller flera uppslag av samarbets-/utvecklingsprojekt mellan individer och organisationer.
Ta fram en plan för det fortsatta arbetet (i en eller flera konstellationer).

Seminarieserie våren 2013: Ljud – Stad – Stockholm

Publicerad: 2013-04-02

Inbjudan_Sweco_200

Seminarieserie om ljud i Stockholm. Audiorama i samarbete med Konstfack. Läs mer och boka här. Tre tillfällen:

1. Stadsljudens Estetik eller Ljud som Vapen – 23 april 19.00. Åsa Stjerna och Björn Hellström.

2. Hållbar Stadsutveckling: Stadens Ljud – Samexistens för ökad stadskvalitet – 7 maj 19.00. Stefan Modig, Magnus Lindqvist och Björn Hellström 

3. Porslins- eller betongöron: Ljudens psykosociala dimensioner och störande ljud i parker, bostäder, restauranger och kontorslandskap – 14 maj 19.00. Maria Rådsten och Björn Hellström.


Uppföljning på seminarium om ljudmiljö i den hållbara och attraktiva staden

Publicerad: 2013-04-02

Inbjudan_Sweco_200

Sammanfattning från paneldebatt om ljudmiljö i Malmö, den 20 mars 2013:

I onsdags gick seminariet ”Ljudmiljön i den hållbara och attraktiva staden” av stapeln. Ivriga paneldeltagare delade med sig av sina kunskaper, erfarenheter och sitt perspektiv på temat och svarade senare på frågor från en engagerad publik. Att det är en viktig och aktuell fråga är ett faktum!
Läs hela sammanfattningen.

Stadsljud-event på Kulturhuset 15/3 2013. Är tystnad alltid bättre? Kan vi göra om oljud till njutbar musik?

Publicerad: 2013-03-13

oljud_puf

Seminarium kring stadens ljud, fredagen den 15 mars 2013 på Kulturhuset.

Medverkande:
Författaren och journalisten Anders Mildner som skrivit uppmärksammade boken “Koltrasten som trodde den var en ambulans” och tonsättaren Lennart Westman som gjort projektet “Under Construction” där han skapat musik av byggprocessen av en stor fastighet i Stockholm. Värdar för kvällen är ljud-etnologen Elin Franzén och musikern och ljudkonstnären Håkan Lidbo.

Tillsammans blir det ett samtal om det som angår oss alla väldigt mycket. Vi behöver bara bli medvetna om det.

Seminarium om ljudmiljö i Malmö – 20 mars 2013

Publicerad: 2013-03-01

Inbjudan_Sweco_200

Ur inbjudan: För att den förtätade staden med alla sina aktiviteter skall vara hållbar och attraktiv är en god ljudmiljö en förutsättning. Men hur skapar vi en sådan miljö? Vilka olika aspekter måste vi ta hänsyn till och vilka strategier bör vi arbeta utifrån? Vår hypotes är att det finns många svar på dessa frågor och tillsammans söker vi svaren på frågorna och hoppas finna dem genom en öppen dialog mellan stadens olika aktörer. Arrangörer: Sweco, Aarkii och Malmö Högskola. Mer info .

Seminariedag i Stockholm – 26 september 2012

Publicerad: 2012-09-18

planering-org1

Ett seminarium om stadens ljud med både svenska och utländska exempel. Det visuella har en stark ställning inom stadsbyggande och arkitektur, men hur kan designen av den övriga miljön få en större betydelse.

I samband med seminariet så presenteras också Stockholms stadsmuseums nya permanenta installation om stadens ljud.

Läs mer om dagen på planering.org. | Inbjudan

Ny dokumentation – Partnerskapsprojektet Ljudlandskap Malmö vid St. Knuts torg.

Publicerad: 2012-09-12

stknut-200

Ljudlandskap Malmö var ett Movium Partnerskapsprojekt som genomfördes 2010-2011. På St. Knuts torg, nära vältrafikerade Amiralsgatan upprättades ett ljudavskärmat och vegetationsklätt rum. I rummet spelades högtalarljud upp varpå en rad undersökningar kring upplevelsen av rummet genomfördes. Se videoklipp och Läs mer här.