Projekt

Stortorget (2003) – Caruso St John architects, Eva Löfdahl, Kalmar stad och Statens konstråd

På Stortorget i Kalmar finner man vattenkonst under markytan. Ur fem stycken brunnar kan man höra vattnet plaska, porla och resonera i olika skepnader. Projektet knyter an till Kalmars historia, då det förr var vanligt att hämta sitt vatten från torget.
Stortorget fick Sienapriset 2004.

Länkar: Om projektet

www.carusostjohn.com

www.statenskonstrad.se

www.kalmar.se