Suikinkutsu

Överskottsvatten från tvättfatet, chozubachi, droppar ned i ett dolt hålrum under mark. I mötet med vattenytan där skapas ett ljud som resonerar och får en musikalisk ton. Suikinkutsun är en flera hundra år gammal tradition i Japan och återfinns ofta i zen-tempel. Det här videoklippet är från Enkō-ji i Kyoto.

För en samling av flera suikinkutsu från Kyoto, se: https://vimeo.com/album/5683754

Hjortskrämma Shishi-Odoshi

Ett bamburör fästs på en axel och fylls med vatten tills jämvikten bryts och röret slår runt. Konstruktionen användes till en början av bönder för att hålla oönskade djur borta från skördarna. Denna shishi-odoshi är från Shisen-dō och det sägs att Jozan, som byggde trädgården, var först med att uppskatta shishi-odoshi som en del av trädgårdens estetik. Ljudet och karaktären hos shishi-odoshi kan variera mycket, lyssna på en annan shishi-odoshi här: https://vimeo.com/311374391

 

Subtila zen-droppar

Silvertemplet Ginkaku-ji i Kyoto en tidig morgon i december 2018. Ett knappt hörbart droppande från ett “vattendrag” i miniatyr. Det subtila uttrycket implicerar en tyst omgivning. Försiktiga uttryck som detta är mycket vanliga i Japanska zenträdgårdar där de kan användas för att understödja meditation och stimulera ett “förhöjt lyssnande”. Lyssna även på Chishaku-in och Funda-in.

Maskering 2

Ljudlandskap Malmö – St. Knuts torg

Ljudlandskap Malmö var ett Movium Partnerskapsprojekt som genomfördes 2010-2011. På St. Knuts torg, nära vältrafikerade Amiralsgatan, upprättades ett ljudavskärmande och vegetationsklätt rum. I rummet spelade högtalare upp naturljud, och medverkande i experimentet deltog i en rad undersökningar kring upplevelsen.

Läs mer om projektet: Vetenskaplig artikel i Landscape Research. Läs som pdf | Skånskan | VTI-Aktuellt (Sid. 12) | Movium Magasin Nr. 1 2011 (Sid. 12) Movium Magasin Nr. 3 2012 | City (Sid. 12) | Lokaltidningen Malmö (Sid. 4) | Skånes taltidning: Nr: 29-2011 | Nr 26-2012

Revoicing the striated Soundscape (2012) – Jordan Lacey

Revoicing the Striated Soundscape, Melbourne, är ett projekt där ett befintligt ljudlandskap omförhandlas genom att luftkonditioneringsapparater kommer till liv och börjar kommunicera med förbipasserande. Detta ger en ny sorts röst i Melbourne, där bruset från luftkonditioneringar är ett ständigt närvarande inslag. Istället för en monoton, surrande monolog tillåts nu andra ljud att komma fram, och det uppstår en känsla av dialog mellan staden och dess invånare. Klippet inleds med ett utsnitt av Melbournes generella Ljudlandskap.
Läs mer

Singing Ringing Tree av Mike Tonkin och Anna Liu of Tonkin Liu

Det bergiga landskapet utanför Burnley i Lancashire, England pryds sedan 2006 av en unik skulptur kallad “The Singing ringing Tree”. Designen skapades av arkitekterna Mike Tonkin och Anna Liu of Tonkin Liu, vilka hämtade sin inspiration från vindorglar. Skulpturen är uppbyggd av pipor som genererar toner när de träffas av vind. Pipornas längd, utformning och inbördes placering påverkar vilka harmonier som skapas i det karga landskapet när vinden spelar på trädet. 2007 vann skulpturen The National Award of the Royal Institute of British Architects (RIBA) for architectural excellence. Läs mer här och här.

Filmklipp av jonathanbrind

Järnmalmstågets inbromsning i Narvik

Upp till 68 vagnar lastade med järnmalm som bromsas in i nedförsbacke. Varje vagn är försedd med en bromsmekanism och det tunga gnisslande ljudet kan höras över stora delar av staden, på vissa ställen dominant och på andra som en atmosfärsskapande krydda. Ljudet utgör en kraftfull berättelse om tåg, järn, industri och om regionens hjärta. Målet för tåget är Narviks stora hamnanläggning från vilken malmen ska skeppas ut.

Maskering av E10 i Abisko

I klippet passerar två bilar, men ljudet från forsen maskerar dem nästan fullständigt.

Järnmalmsgruvan i Kirunavaara

Hur låter järnmalmsgruvan i Kirunavaara?
Under berget i Kiruna döljer sig en hel stad, med 40 mil körbar väg, vindlande gångar, museum, restaurang, bio och ett kafé.
Ljudinspelningen är från ca 500 meter under toppnivån.

Jämförelse av trafiklösningar

Jämförelse av hur billjudet förändras utifrån två olika trafiklösningar på Adolf Hedins väg i Kiruna. I fallet där utförandet tillät en högre hastighet blev ljudet inte bara högre, utan fick även en mer dissonant karaktär och påkallade uppmärksamhet då ljudet förflyttade sig snabbare.

Gallerian i Stockholm – USIT Urban Sound Institute

Med hjälp av extremriktade högtalare och paraboler skapar forskargruppen Urban Sound Institute (USIT) ett avbrott i Gallerians monotona ljudmiljö. Det uppstår en bakgrund av ljud, skiftande över tid, som knyter an till platsspecifika kvaliteter. Till exempel fångas rumsklangen upp och förankras. Ljuden är subtila och uppfattas inte av alla besökare, men atmosären förändras. Det ger variation och inbjuder till associationer eller till en stunds vila. Förutom mötesplatsen som dokumenterats här är två rullband ljudsatta.

Trafikbrus vid Slussen

Trafikbrus i närheten av Slussen, Stockholm.
Förutom en hög decibelnivå hörs en något dissonant ton, karaktäristisk för brus från bilar i högre hastigheter. En annan negativ egenskap är avsaknaden av harmonisk rytm och variation (jämför: mer naturligt förekommande brus som lövprassel och vattenljud).

Ek och Tall

Ek och Tall. Inspelat i Hågadalen, Uppsala.

SCALA – Mikael Strömberg

SCALA är en platsspecifik ljudkonstinstallation vid Resecentrum i Gävle. På åtta punkter i en trappa sitter sensorer som, delvis slumpartat, triggar igång ljud när man går på dem. Ljuden relaterar på olika sätt till tåg och resande, och modernare ljud blandas med numera utrotningshotade. I placeringen av punkterna har konstnären, Mikael Strömberg, utgått från en musikalisk skala med åtta punkter, och plattorna är även anslagskänsliga. Ljudet påverkas därför av hur pass hårt man går.

Länkar:

Strömbergs hemsida