Nyheter

Ny forskning om subjektiv bullerstörning

Publicerad: 2022-12-01


Projektet FAMOS (FActors MOderating people’s Subjective reactions to noise) undersökte hur olika subjektiva aspekter kan moderera bullerstörning. Resultaten har nyligen tillgängliggjorts, för mer info se Projekthemsida. Projektrapport. Guidebok.

Handbok om god ljudmiljö i parker och grönområden

Publicerad: 2022-12-01

Stockholms stad släpper handbok om god ljudmiljö: “Handboken syftar till att ge kunskap och verktyg för att arbeta med god
ljudmiljö i parker och rekreationsområden.