Förstärkt entrékontrast i Murin-an

Ljud kan användas strategiskt för att artikulera kontrasterande övergångar, som i trädgårdsentréer. Genom att höja ljudnivån temporärt utanför entrén kan trädgården verka lugnare i jämförelse, här illustrerat med en video från Murin-an i östra Kyoto. Ljudet från vattenkanalen hörs utanför trädgården, men skärmas effektivt bort när besökaren leds in och sedan till höger längs muren. Detta bidrar till att skapa ett lugnt intryck av trädgården. Vattenljudet från diket hörs inte alla dagar eftersom flödet är beroende av regn.