Kontrasterande ljudmiljöer

Klippet illustrerar kontrasten mellan en liten och tyst traditionell trädgård i sydöstra Kyoto och en intensiv transporthub i närheten. Omgivande stadsbuller kan förstärka känslan av ro förutsatt att det inte läcker in. Om städers ljudlandskap tillåts att variera kan olika funktioner förstärka varandra och variationen ökar också valmöjligheterna.