Att stämma ett vattendrag (Shin’en)

Trädgården Shin’en utgör en del av området kring Heian Jingu Shrine och designen är tillskriven den välkända trädgårdsarkitekten Ogawa Jihei. Videon illustrerar hur stenar i ett naturlikt vattendrag har placerats i strategiska lägen för att förstärka ljudet. Tekniken är känd sedan åtminstone början på 1000-talet i Japan, där den finns beskriven i klassikern “The Tale of Genji”.