Grodor i Nanzen-in

Trädgårdar och andra grönytor kan locka till sig djurliv. Det tydligaste exemplet är nog sångfåglarna som kommer under våren och försommaren. Även grodor och andra djur lockas av blågröna biotoper. Här en dokumentation av trädgrodor “Mori o kaeru” i den lilla vattenträdgården Nanzen-in i utkanten av Kyoto. Inspelningen är binaural, dvs. känslan av rum förstärks om hörlurar används.