Förvrängt perspektiv

Förvrängning av perspektiv förekommer bland annat inom film, arkitektur och fotografi. Genom att manipulera storleksförhållande, färg mm. mellan objekt kan man få det upplevda avståndet att öka. Vanligtvis diskuteras visuella aspekter, men det finns även möjlighet att arbeta med ljudande perspektiv. Här ett vattenfall i Ginkaku-ji inspelat från två olika vinklar för att illustrera hur topografin inverkar på ljudbilden. Avståndet till vattenfallet är motsvarande i båda positionerna, men genom att ljudnivån sänks och diskantfrekvenserna tonas ned i den ena situationen kan vattenfallet verka längre bort än det faktiskt är.